Elektronički sustavi

Ishodi učenja

 1. Opisati elektronički put signala i definirati njegove ključne parametre
 2. Odabrati način spajanja izvora signala
 3. Objasniti djelovanje smetnje i šuma te procijeniti njihov utjecaj
 4. Koristiti različite senzore
 5. Procijeniti kvalitetu izvora referentnog napona
 6. Odabrati analogno-digitalni pretvornik i izračunati pogrešku realne komponente
 7. Odabrati pasivne elektroničke komponente
 8. Objasniti sklopovska rješenja izvora napajanja elektroničkih sustava

Oblici nastave

Predavanja

interaktivna predavanja

Auditorne vježbe

rješavanje numeričkih zadataka

Laboratorij

grupne vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Senzorski modaliteti i tehnologije.
 2. Izvori signala. Spajanje izvora signala. asimetrično.diferencijalno. plivajuće.
 3. Smanjenje utjecaja električne smetnje. Smanjenje utjecaja magnetske smetnje. Projektiranje uzemljenja i oklapanja.
 4. Ispravljači. Pojačala.
 5. Pojačala.
 6. Vrste šuma. Izvori šuma. Omjer signala i šuma. Proračun šuma.
 7. Naponske reference.
 8. Međuispit.
 9. Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba.
 10. Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba.
 11. Parazitni elementi pasivnih komponenata (otpornici. kondenzatori. zavojnice. transformatori). Modeli pasivnih komponenata. Svojstva materijala. kućišta komponentata.
 12. Parazitni elementi pasivnih komponenata (otpornici. kondenzatori. zavojnice. transformatori). Modeli pasivnih komponenata. Svojstva materijala. kućišta komponentata.
 13. Regulatori. Izvori napajanja s prekidanjem struje.
 14. Baterije. Komercialno dostupni izvori napajanja.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Obavezni predmet smjera (1. semestar)
Elektronika (profil)
Obavezni predmet smjera (1. semestar)

Literatura

(.), Vedran Bilas, Goran Horak, Tihomir Marjanović, Zoran Stare, Darko Vasić (2013). Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije, laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu F akultet elektrotehnike i računarstva, ISBN 9789531841931,
(.), Vedran Bilas, Darko Vasić, Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije - riješeni zadaci, 2013,
(.), Ratko Magjarevic, PASIVNE ELEKTRONIČKE KOMPONENTE, 2012,
(.), A. F P Van Putten (1996). Electronic measurement systems, Taylor&Francis, ISBN 0750303395,
(.), Passive Electronic Component Handbook; C.A. Harper; McGraw-Hill; 1997; ISBN: 0-070-26698-0,

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183435
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan