Električna rasvjeta

Ishodi učenja

 1. Opisati fizikalne osnove svjetlosti.
 2. Definirati fizikalne i svjetlotehničke veličine i jedinice.
 3. Opisati rad električnih izvora svjetlosti: žarna nit, izboj u plinu, LED/OLED i nove tehnologije.
 4. Opisati svjetiljke za unutarnju rasvjetu. Svjetiljke za vanjsku rasvjetu.
 5. Definirati osnovne metode i standardi projektiranja rasvjete.
 6. Prezentirati i opisati primjere projektiranja rasvjete.
 7. Definirati troškove rasvjetnog sustava (TCO) i mogućnosti uštede.
 8. Definirati zakonsku regulativi i regulativu u pogledu očuvanja okoliša.
 9. Opisati i prezentirati način rada u alatima za proračun osvjetljenja u prostoru.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Svjetlost i elektromagnetska radijacija. Definicija svjetlosti. Vidljivi dio spektra.
 2. Osnovne radiometrijske i fotometrijske veličine. Osnovna radiometrijska i fotometrijska mjerenja. Lamnertova emisija i refleksija - zakon inverznog kvadrata. Lambertov kosinusov poučak.
 3. Žarulje sa žarnom niti. Žarulje s izbojem u plinu.
 4. LED žarulje (svjetleća dioda) i OLED (organske LED-diode).
 5. Izvedba električnih rasvjetnih tijela. Efikasnost rasvjetnih tijela.
 6. Fotometrijske karakteristike rasvjetnih tijela. Predspojne naprave. starteri i drugi uređaji.
 7. Metode za proračun fotometrijskih veličina.
 8. Međuispit.
 9. Kriteriji izvedbe rasvjete. Energetska razmatranja.
 10. Metode za proračun fotometrijskih veličina. Refleksija u konstrukciji vanjske rasvjete.
 11. Pametna rasvjeta. Pasivna solarna rasvjeta (dnevno svjetlo).
 12. Kriteriji izvedbe rasvjete. Efikasnost i ekonomičnost rasvjete.
 13. Planiranje rasvjete. Energetska procjena.
 14. Simulacija svjetlosnih zraka i fotometrijski proračun.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Električna rasvjeta - transparencije s predavanja; Krajcar, Šribar; FER; 2011; ISBN: -,
(.), Cestovna rasvjeta; Eduard Širola; -; 1997; ISBN: 953-96481-6-5,
(.), Norma za projektiranje unutarnjih radnih prostora (EN 12464-1),
(.), Norma za projektiranje vanjskih radnih prostora (EN 12464-2),
(.), Norma za projektiranje prometnica (EN 13201) ,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183446
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe