Elektromagnetsko onečišćenje

Opis predmeta

Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. Osnovne značajke i izvori EM polja. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. Preporuke, norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Postupci zaštite od EM polja.

Studijski programi

Izvedba

ID 155174
6 ECTS