Elektroakustika

Opis predmeta

Predmet daje presjek širokog polja akustike i elektroakustike. Osnove akustike. Zvuk. Pojave koje prate širenje zvuka. Teorija i karakteristike zvučnog polja. Zvučni val u zatvorenom prostoru. Prostorna akustika. Elektroakustičko-mehaničke analogije. Akustički signali. Glazba i govor. Izvori zvuka i njihova svojstva (točkasti, dipol). Rezonatori, apsorberi i filtri. Slušna akustika. Psihoakustika. Arhitektonska i građevinska akustika. Apsorpcijski materijali i konstrukcije. Buka i vibracije. Ultrazvuk i primjena u tehnologiji i medicini. Elektroakustički pretvarači: mikrofoni, zvučnici i slušalice, hidrofoni, zvučničke kutije. Svojstva, izvedbe, primjena. Ozvučenje. Hidroakustika. Akustička i elektroakustička mjerenja. Izobličenja, karakteristike.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje elektroakustičkih i akustičkih zakonitosti. Studenti će biti sposobni na temelju stečenog znanja samostalno rješavati probleme iz područja akustike, elektroakustike i audiotehnike. Poznavati će svojstva ljudskog sluha. Upoznati će elektroakustičke pretvarače i njihova svojstva. Steći će znanje o širokoj upotrebi ultrazvuka.

Ishodi učenja

 1. definirati širenje zvuka u prostoru
 2. analizirati akustička svojstva prostora
 3. primijeniti elektro-akustičko-mehaničkie analogije
 4. klasificirati utjecaj buke na čovjeka
 5. procijeniti kvalitetu elektroakustičkih uređaja
 6. integrirati elektroakustičke sustave
 7. odabrati primjenu specifičnih akustičkih materijala
 8. analizirati efekte i djelovanja zvuka u naprednim tehnologijama

Oblici nastave

Predavanja

Koncentrirana predavanja, uz sve mogućnosti predočenja. Praktični zvučni i ostali primjeri. Komunikacija sa studentima za vrijeme i poslije nastave.

Provjere znanja

Međuispit nakon polovice nastavnog gradiva. Završni ispit pismeni i usmeni.

Laboratorijske vježbe

8 samostalnih laboratorijskih vježbi. Za vježbu je potrebna priprema koja se provjerava. Student mora na vježbi pokazati razumijevanje područja vježbe.

Pokusi na predavanjima

Demonstracija pojedinih zvučnih parametara. Detaljan uvid u pojedine elektroakustičke konstrukcije i tvorbe.

Demonstracijske vježbe

2 pokazne vježbe naročite složenosti zbog opreme i rukovanja.

Konzultacije

Nastavnik stoji na raspolaganju studentima u uredovno vrijeme za usmene konsultacije, a e-mailom u svako doba.

Seminari

Student treba obraditi odabranu temu s područja predmeta. Tema je najčešće uvod u interesno područje studenta.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Osnove akustike. Pojave uz širenje zvuka.
 2. Teorija i karakteristike zvučnog polja. Zvučni val u zatvorenom prostoru. Akustički signali. Glazba i govor.
 3. Elektromehaničke i elektroakustičke analogije.
 4. Zvučni izvori. Izvori (točkasti, dipol) i širenje zvuka.
 5. Slušna akustika. Psihoakustika.
 6. Komunikacijska akustika. Arhitektonska i građevinska akustika.
 7. Arhitektonska i građevinska akustika. Apsorberi, rezonatori i difuzori.
 8. Međuispit
 9. Buka okoliša. Utjecaj na čovjeka. Buka i vibracije u građevinskoj akustici. Zakoni i propisi.
 10. Mjerenje i vrednovanje zračne i strukturne buke.
 11. Ultrazvuk. Načini širenja u različitim medijima. Snell-ov zakon. Osnovni efekti. Primjena u tehnici i medicini. Hidroakustika.
 12. Elektroakustički pretvarači: mikrofoni. Podjela, osnovna svojstva, primjena.
 13. Elektroakustički pretvarači: zvučnici. Podjela, osnovna svojstva, primjena.
 14. Elektroakustički pretvarači: slušalice, hidrofoni, gramofonske zvučnice. Ozvučavanje. Zvučnički sustavi.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektronika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)

Literatura

B. Ivančević (2007.), Elektroakustika, Sveučilište u Zagrebu Ur. br.: 380-2/6-07-4, 2007.
T. Jelaković Zagreb, (1978.), Zvuk, sluh i arhitektonska akustika Zagreb, 1978, Školska knjiga,
Marshall Long (2006.), Architectural Acoustics, Elsevier, San Diego
H. Kuttruff (2000.), Room Acoustics, Elsevier applied science, London
D.T. Blackstock (2000.), Fundamentals of physical acoustics, Wiley Interscience publication
W. M. Hartmann (1997.), Signals, Sound and Sensation (Modern Acoustics and Signal Processing), Amazon

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34303
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

89 izvrstan
74 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan