Elektroakustika 1

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne parametre akustičkog polja
 2. Izvesti veze između parametara akustičkog polja
 3. Procijeniti utjecaj zvuka na okolinu
 4. Analizirati akustičke parametre
 5. Odabrati optimalno rješenje za poboljšanje akustičkih parametara
 6. Opisati slušni sustav
 7. Razlikovati frekvencijski sadržaj izvora zvuka
 8. Opisati efekte koji utjeću na propagaciju zvuka vani.
 9. Razlikovati akustičke elemente.

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obraditi osnovna teorijska znanja.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se teorijska znanja nadopuniti riješavanjem odgovarajućih zadataka.

Terenska nastava

U okviru vježbi će se odraditi mjerenja parametara buke okoliša i zvučne izolacije na terenu.

Laboratorij

Rješavanje praktičnih problema mjerenja aksutičkih parametara.

Tjedni plan nastave

 1. Značajke širenja zvučnog vala; refleksija i stojni val; apsropcija; ogib; lom; raspršenje
 2. Tlak; volumen; brzina čestica; intenzitet; snaga, Razine zvučnog tlaka. intenzitet i snaga; decibel
 3. Izrazi stanja. kretanja i kontinuiteta, Valna jednadžba, Utjecaj viskoznosti i drugih disipativnih efekata na širenje zvučnog vala
 4. Osnove harmoničnih oscilacija, Ravni val, Točkasti izvori zvuka, Linijski i površinski izvori zvuka
 5. Percepcija infrazvuka, Širenje infrazvuka u različitim medijima, Mjerenje intenziteta infrazvuka; zaštita od infrazvuka, Karakteristike ultrazvuka, Tehnologija ultrazvučnih pretvarača
 6. Slušna fiziologija
 7. Osnove binauralnog sluha
 8. Međuispit
 9. Funkcionalni dijelovi slušnog sustava
 10. Razvoj arhitektonske akustike
 11. Zvučni valovi u prostorima
 12. Reflektori, Apsorberi, Difuzori
 13. Pojam zvučne okoline, In-situ i laboratorijska analiza
 14. Identifikacija zvučnog izvora; mikrofonski nizovi, Parametri zvučne okoline
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Zvuk. Sluh. Arhitektonska akustika ,Jelaković, Tihomil.,
(.), Engineering applications of acoustics,Kleppe, John A.,
(.), Room Acoustics,Kuttruff,

Izvedba

ID 183430
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan