Elektronika 2

Ishodi učenja

 1. Opisati svojstva diferencijskih pojačala
 2. Kombinirati osnovne stupnjeve pojačala u kaskadne spojeve
 3. Opisati specifičnost pojačala snage
 4. Razlikovati utjecaj kapaciteta na niskim i na visokim frekvencijama
 5. Izračunati vremenske konstante pojačala
 6. Analizirati složena pojačala s povratnom vezom
 7. Identificirati stabilnost pojačala s povratnom vezom
 8. Opisati rad sinusnih oscilatora
 9. Opisati svosjstva AD i DA pretvornika

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Karakteristike analogno-digitalnih (AD) i digitalno-analognih (DA) pretvornika, Sklopovski blokovi AD i DA pretvornika (sklopke. komparatori. nizovi otpornika. nizovi kondenzatora)
 2. Osnovne arhitekture AD pretvornika, Osnovne arhitekture DA pretvornika
 3. Statička i dinamička ograničenja operacijskih pojačala u sklopovlju za analognu obradu signala, Sklopovlje s operacijskim pojačalima za linearne analogne funkcije
 4. Sklopovlje s operacijskim pojačalima za nelinearne analogne funkcije, Sklopovlje za preklapanje i mulipleksiranje analognog signala
 5. Karakteristike idealnog operacijskog pojačala, Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator
 6. Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo, Komparatori i multivibratori
 7. Diferencijska pojačala s bipolarnim tranzistorima i FET-ovima, Pojačanje diferencijskog i zajedničkog signala; Faktor potiskivanja zajedničkog signala
 8. Međuispit
 9. Diferencijska pojačala sa strujnim izvorima, Prijenosne karakteristike diferencijskih pojačala, Amplitudno-frekvencijska karakteristika; donja i gornja granična frekvencija
 10. Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na niskim frekvencijama, Niskofrekvencijski odziv ostalih jednostupanjskih i višestupanjskih pojačala, Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na visokim frekvencijama
 11. Odziv pojačala u spoju zajedničkog kolektora. zajedničke baze i kaskode na visokim frekvencijama, Osnovna struktura pojačala s povratnom vezom; Svojstva negativne povratne veze, Analiza pojačala s negativnom povratnom vezom
 12. Problem stabilnosti; Položaj polova i stabilnost; Nyquist-ov kriterij stabilnosti; Amplitudno i fazno osiguranje, Analiza stabilnosti korištenjem Bode-ovih dijagrama
 13. Frekvencijska kompenzacija; Kompenzacija dominantnim polom, OVDJE JE GREŠKA - copy-paste podgranule EC-MN0501 !!!!!!!!!
 14. RC oscilatori, LC i kristalni oscilatori
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), Željko Butković, Elektronika 2, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta,
(.), A.S. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press, 2011,
(.), R.C. Jaeger, T.N. Blalock, Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill, 2011,

Izvedba

ID 183416
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
75 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe