Elektronika 2

Opis predmeta

Diferencijska pojačala, diferencijsko i zajedničko pojačanje, faktor potiskivanja, prijenosna karakteristika. Pojačala snage u klasama A, B i AB. Frekvencijska karakteristika pojačala, analiza na niskim i visokim frekvencijama. Svojstva pojačala s negativnom povratnom vezom, načini spajanja povratne veze, analiza pojačala s povratnom vezom. Stabilnost pojačala s povratnom vezom, analiza stabilnosti, frekvencijska kompenzacija. Sinusni oscilatori, realizacija primjenom pozitivne povratne veze, tipične izvedbe sinusnih oscilatora. Integrirani analogni sklopovi, operacijska pojačala, integrirani stabilizatori.

Opće kompetencije

Upoznavanje svojstava naprednih analognih sklopova. Ovladavanje postupcima analize i projektiraja elektroničkih sklopova.

Ishodi učenja

 1. opisati svojstva diferencijskih pojačala
 2. kombinirati osnovne stupnjeve pojačala u kaskadne spojeve
 3. opisati specifičnost pojačala snage
 4. razlikovati utjecaj kapaciteta na niskim i na visokim frekvencijama
 5. izračunati vremenske konstante pojačala
 6. analizirati složena pojačala s povratnom vezom
 7. identificirati stabilnost pojačala s povratnom vezom
 8. opisati rad sinusnih oscilatora

Oblici nastave

Predavanja

predavanja

Laboratorijske vježbe

laboratorijske vježbe

Konzultacije

konzultacije

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 28 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 38 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita studenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Diferencijsko pojačalo s bipolarnim tranzistorima.
 2. Diferencijsko pojačalo s FET-ovima.
 3. Kaskadna pojačala.
 4. Darlingtonov spoj tranzistora. Pojačala snage. Klasifikacija pojačala snage. Pojačalo snage klase A. Pojačalo snage klase B.
 5. Izobličenje. pojačalo snage klase AB. Tranzistori snage. Frekvencijska karakteristika pojačala. Bodeov prikaz.
 6. Pojačalo u spoju zajedničkog emitera na niskim frekvencijama.
 7. Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda na niskim frekvencijama.
 8. Međuispit.
 9. Pojačala u spoju zajedničkog emitera i zajedničkog uvoda na visokim frekvencijama. Pojačala u spoju zajedničke baze i kaskodno pojačalo na visokim frekvencijama.
 10. Pojačalo u spoju zajedničkog kolektora na visokim frekvencijama. Pojačala s povratnom vezom. Konfiguracija pojačala s povratnom vezom. Utjecaj negativne povratne veze na svojstva pojačala. Načini spajanja povratne veze. Utjecaj vrste povratne veze na ulazni i izlazni otpor pojačala.
 11. Analiza pojačala s povratnom vezom.
 12. Stabilnost pojačala s povratnom vezom. Utjecaj povratne veze na polove pojačala. Nyquistov dijagram i Nyquistov kriterij stabilnosti. Amplitudno i fazno osiguranje. Analiza stabilnosti pojačala primjenom Bodeovog prikaza.
 13. Frekvencijska kompenzacija pojačala. Sinusni oscilatori. Barkhausenov kriterij osciliranja. RC-oscilatori. LC- oscilatori i oscilatori s kristalom.
 14. Integrirani analogni sklopovi. Izvori stalne struje u integriranoj tehnici. Osnovni spojevi integriranih pojačala. Integrirana diferencijska pojačala. Integrirana operacijska pojačala.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
(5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Elektronika (modul)
(5. semestar)

Literatura

Ž. Butković (2013.), Elektronika 2, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta
A.S. Sedra, K.C. Smith (2011.), Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press
R.C. Jaeger, T.N. Blalock (2011.), Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34299
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan