Električni filtri u elektroenergetskom sustavu

Opis predmeta

Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. Harmonijska analiza. Izvori harmoničnih izobličenja. Norme harmonijskih razina. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. Mjerenja harmonika. Gubici uslijed harmonika. Pasivni filtri. PP filtri. VP filtri. Aktivni filtri. Kompromisi pri projektiranju filtara. Udešavanje filtara. Primjena programa pri analizi i sintezi. MC analiza. Postupci redukcije izobličenja.

Studijski programi

Izvedba

ID 154928
6 ECTS