Digitalni sustavi upravljanja

Opis predmeta 

Klasifikacija i strukture digitalnih sustava upravljanja. Matematičko modeliranje digitalnih sustava upravljanja, preklapanje spektara, z-transformacija. Postupci diskretizacije i prikazi digitalnih sustava upravljanja. Odabir vremena uzorkovanja te postupci analize stabilnosti. Uvod u sintezu digitalnih sustava upravljanja. Sinteza digitalnog PID regulatora. Sinteza digitalnog regulatora u frekvencijskom području i u prostoru stanja. Implementacijski aspekti digitalnih regulatora.

Ishodi učenja

1. primijeniti postupke diskretizacije kontinuiranih dinamičkih sustava
2. analizirati dinamičko vladanje diskretnih sustava
3. dizajnirati digitalni regulator
4. ocijeniti stabilnost digitalnog sustava upravljanja 

Ciljevi predmeta

Usvojiti potrebna znanja za projektiranje digitalnih regulatora za upravljanje linearnim dinamičkim sustavima, što uključujuje: postupke diskretizacije, modeliranja, analize stabilnosti i sinteze sustava.
 


Digitalni sustavi upravljanja

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Za studente

Izvedba

ID 229634
  Ljetni semestar
5 ECTS
60 Predavanja
8 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe