Popis predmeta

Opis predmeta

Klasifikacija i strukture digitalnih sustava upravljanjaa. Matematičko modeliranje digitalnih sustava upravljanja, preklapanje spektara, z-transformacija. Postupci diskretizacije i prikazi digitalnih sustava upravljanja. Odabir vremena uzorkovanja te postupcianalize stabilnosti. Uvod u sintezu digitalnih sustava upravljanja. Sinteza digitalnog PID regulatora. Sinteza digitalnog regulatora u frekvencijskom području i u prostoru stanja. Implementacijski aspekti digitalnih regulatora.

Ishodi učenja

 1. primijeniti postupke diskretizacije kontinuiranih dinamičkih sustava
 2. analizirati dinamičko vladanje diskretnih sustava
 3. dizajnirati digitalni regulator
 4. ocijeniti stabilnost digitalnog sustava upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati svaki tjedan u učionici u trajanju od 4 školska sata.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u sklopu predavanja nakon obrađene relevantne cjeline.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u laboratoriju nakon obrađene relevantne cjeline na predavanjima.

Tjedni plan nastave

 1. Klasifikacija digitalnih sustava upravljanja, Strukura digitalnih sustava upavljanja
 2. Modeliranje digitalnih sustava upavljanja, Uzorkovanje, Ublažavanje preklapanje spektara
 3. Ztransformacija, ZOH transformacija, ZOH transformacija u prostoru stanja
 4. Povezivanje kontinuirane i diskretne ravnine polova, Modeliranje članova digitalnih sustava upavljanja
 5. Diskretizacija postupkom usklađenih polova i nula, Bilinearna i Tustinova transforamcija, Unapriejdna i unazadna Eulerova diskretizacija
 6. Jednadžbe diferencija, Prijenosna funkcija diskretnih sustava upravljanja
 7. Blokovski dijagrami diskretnih sustava upravljanja, Prikaz diskretnih sustava upravljanja u prostoru stanja
 8. Međuispit
 9. Vremenski odziv diskretnizh sustava upavljanja, Metode određivanja frekvencije uzorkovanja
 10. Određivanje stabilnosti na temelju priejnosne funkcije, Algebarski kriteriji stabilnosti (Juryjev i Routh-Hurwitzov)
 11. Sinteza digialnog PID regulatora
 12. Sinteza digitalnih regulatora u frekvencijskom području
 13. Sinteza digitalnih regulatora u prostoru stanja
 14. Učinci odabira vremena uzorkovanja, Učinci konačne duljine riječi , Učinci A/D pretvorbe , Učinci aritmetičke izvedbe regulatora, Učinci izvedbenih oblika regulatora
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Jezgreni predmeti profila 1 (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Gene F. Franklin, J. David Powell, Michael L. Workman (1997.), Digital Control of Dynamic Systems - Third Edition, Prentice Hall,
(.), Karl J. Astrom, Bjorn Wittenmark (1996.), Computer-Controlled Systems, Theory and Design, Prentice Hall,

Za studente

Izvedba

ID 222535
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan

Ishodi učenja

 1. primijeniti postupke diskretizacije kontinuiranih dinamičkih sustava
 2. analizirati dinamičko vladanje diskretnih sustava
 3. dizajnirati digitalni regulator
 4. ocijeniti stabilnost digitalnog sustava upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati svaki tjedan u učionici u trajanju od 4 školska sata.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u sklopu predavanja nakon obrađene relevantne cjeline.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u laboratoriju nakon obrađene relevantne cjeline na predavanjima.

Tjedni plan nastave

 1. Klasifikacija digitalnih sustava upravljanja, Strukura digitalnih sustava upavljanja
 2. Modeliranje digitalnih sustava upavljanja, Uzorkovanje, Ublažavanje preklapanje spektara
 3. Ztransformacija, ZOH transformacija, ZOH transformacija u prostoru stanja
 4. Povezivanje kontinuirane i diskretne ravnine polova, Modeliranje članova digitalnih sustava upavljanja
 5. Diskretizacija postupkom usklađenih polova i nula, Bilinearna i Tustinova transforamcija, Unapriejdna i unazadna Eulerova diskretizacija
 6. Jednadžbe diferencija, Prijenosna funkcija diskretnih sustava upravljanja
 7. Blokovski dijagrami diskretnih sustava upravljanja, Prikaz diskretnih sustava upravljanja u prostoru stanja
 8. Međuispit
 9. Vremenski odziv diskretnizh sustava upavljanja, Metode određivanja frekvencije uzorkovanja
 10. Određivanje stabilnosti na temelju priejnosne funkcije, Algebarski kriteriji stabilnosti (Juryjev i Routh-Hurwitzov)
 11. Sinteza digialnog PID regulatora
 12. Sinteza digitalnih regulatora u frekvencijskom području
 13. Sinteza digitalnih regulatora u prostoru stanja
 14. Učinci odabira vremena uzorkovanja, Učinci konačne duljine riječi , Učinci A/D pretvorbe , Učinci aritmetičke izvedbe regulatora, Učinci izvedbenih oblika regulatora
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Jezgreni predmeti profila 1 (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Gene F. Franklin, J. David Powell, Michael L. Workman (1997.), Digital Control of Dynamic Systems - Third Edition, Prentice Hall,
(.), Karl J. Astrom, Bjorn Wittenmark (1996.), Computer-Controlled Systems, Theory and Design, Prentice Hall,

Za studente

Izvedba

ID 222535
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan