Development of Software Applications

Opis predmeta

Razrađuju se koncepti programskog inženjerstva i njihova primjena na razvoj programske potpore za krajnjeg korisnika. Obrađuju se elementi inženjerstva zahtjeva, oblikovanje i ugradnja programskih komponenti za različite tipove aplikacija, tehnike programiranja, dokumentiranje, uvođenje i održavanje aplikacija.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati i definirati životni ciklus projekta
 2. Reproducirati prikladne tehnike programiranja
 3. Koristiti razvojne alate i pomagala za podršku radu u grupi
 4. Identificirati zahtjeve na programsku potporu
 5. Dizajnirati i kreirati komponente programske potpore
 6. Proizvesti korisničku i programsku dokumentaciju
 7. Analizirati zahtjeve korisnika
 8. Razlikovati ključne koncepte softverske arhitekture

Oblici nastave

Predavanja

popraćena materijalima i prezentacijom stavljenom na web-stranicu predmeta

Samostalni zadaci

dizajn i implementacija programskih rješenja prema prikupljenim zahtjevima

Laboratorij

demonstracija programskih rješenja i alata

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 60 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Iznalaženje zahtjeva na softver, Specifikacija zahtjeva
 2. Opisivanje podataka. primjerice dijagramima razreda ili dijagramima entiteti-veze, Evaluacija i primjena specifikacija zahtjeva, Prototipiranje
 3. Alati za kontrolu verzija sofvera, Alati za analizu i oblikovanje zahtjeva, Alati za testiranje. uključujući alate za statičku i dinamičku analizu, Programska okruženja za automatizaciju pojedinih procesa konstukcije programa, Koncepti i mehanizmi integracije alata
 4. Načela sigurnog dizajna i sigurnog programiranja, Obrambeno programiranje, Jednostavna refaktorizacija, Strategije otklanjanja pogrešaka
 5. Događaji i rutine za obradu događaja, Oblikovanje rutina za osluškivanje i obradu događaja
 6. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem
 7. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem
 8. Međuispit
 9. Podjela uloga: model. pogled. upravljač
 10. Podjela uloga: model. pogled. upravljač
 11. Načela projektiranja softvera, Paradigme projektiranja
 12. Koncepti sofverske arhitekture i standardne arhitekture
 13. Aplikacijski okviri
 14. Ponovno korištenje softvera
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
Elective Courses (5. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
Elective Courses (5. semestar)

Literatura

(.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,
Roger Pressman, Bruce Maxim (2014.), Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Education
Ian Sommerville (2015.), Software Engineering, Pearson
Steve McConnell (2004.), Code Complete, Pearson Education
Stephen Schach (2010.), Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGraw-Hill Education
Andrew Troelsen, Philip Japikse (2020.), Pro C# 8 with .NET Core, Apress
Robert C. Martin (2008.), Clean Code, Pearson Education
Robert C. Martin (2011.), The Clean Coder, Pearson Education

Za studente

Izvedba

ID 210659
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan