O predavanjima

Sva predavanja iz Digitalne obradbe i analize slike dostupna su u elektroničkom obliku i mogu se slobodno koristiti u svrhu vlastitog obrazovanja.

Objavljena predavanja se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Molimo studente da predavanja ne daju trećim osobama.

Osim predavanja pripremljeni su i dodatni materijali za samostalno čitanje su dostupni na engleskim stranicama predmeta na podstranici Reading (nužna prijava na FERWeb). Studentima preporučamo da radi uspješnog praćenja gradiva prije svakog predavanja pročitaju pripadne materijale za samostalno čitanje.

Dodatna literatura koja pokriva puno više od gradiva ovog predmeta je i udžbenik Richarda Szeliskog "Computer Vision: Algorithms and Applications" kojeg možete preuzeti sa adrese http://szeliski.org/Book.

 


Prezentacije s predavanja