Popis starih projekata

Sadržaj po akademskim školskim godinama:

 1. Školska godina 2018./2019.
 2. Školska godina 2017./2018.
 3. Školska godina 2016./2017.
 4. Školska godina 2015./2016.
 5. Školska godina 2014./2015.
 6. Školska godina 2013./2014.
 7. Školska godina 2012./2013.
 8. Školska godina 2011./2012.
 9. Školska godina 2010./2011.
 10. Školska godina 2009./2010.
 11. Školska godina 2008./2009.

Školska godina 2018./2019.

  Naziv projekta Članovi projektnog tima
1. Detekcija ljudi u videosnimkama Eda Jovičić, Filip Jurec, Ana Marija Kisegi, Mariela Markovinović, Marta Novak, Ivana Žeger
2. Prepoznavanje i rješavanje labirinta sa slike Nikola Artuković, Daren Gnjatović, Pavle Mirković, Danijel Pavlek, Ivan Radaš, Anita Vencl
3. Praćenje igrača na nogometnom terenu Filip Bronić, Ilija Domislović, Martin Džida, Karlo Koledić, Marko Meštrović, Andro Slavić
4. Steganografija Marko Bago, Matej Dobrovodski, Lovro Lugović, Fran Milković, Ante Nekić, Marin Tokić
5. Čitanje broja na registarskoj pločici automobila

Darjan Crnčić, Iva Cvitković, Mak Gračić, Dora Matić, Filip Tomas

6. Dehazing - uklanjanje sumaglice u slici Domagoj Begušić, Mate Buljan, Ivan Gredičak, Ivan Matković, Tomislav Matulić, Jakov Tutavac
7. Prepoznavanje lica Nikola Duvnjak, Zvonimir Gršković, Kristian Kapetanović, Marijana Peti, Dominik Prester
8. Obrada slike tehnikom SSA Marko Cavalli, Stjepan Jakovac,  Andrej Jertec, Toni Oštrić, Josip Tomurad
9. Detekcija prometnih znakova Božidar Ercegovac, Eduard-Edi Jerkovic, Dario Kuvacic, Lovre Torbarina, Ante Vukasović
10. Type-written recognition Marko Čibarić, Darin Dašić, Alexandre De Lingua de Saint Blanquat, Pierre René Bernard Lambert
11. Building an OCR with English translation Samir Menaa

Školska godina 2017./2018.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Raspoznavanje osmijeha u slikama i slijedovima slika Iva Jurković, Domagoj Marić, Duje Mušura, Karmela Slačanac,  Ivan Strizrep
2. Raspoznavanje lica Paula Franić, Domagoj Pluščec, Pero Skoko, Josip Tomurad, Krešimir Turković
3. Detekcija i prepoznavanje prometnih znakova Nicol Dlab, Ivana Kinder, Ksenija Marković, Iva Pavić, Mia Tomaić
4. Detekcija i brojanje automobila na cesti Filip Cimermančić, Lucija Oštrić, David Pavlović, Mislav Požek, Karlo Sever
5. Sažimanje i poboljšavanje rukom pisanih bilješki Ivona Brajdić, Zvonimir Cikojević, Ivan Lešković, Matija Marić, Ivan Pešorda
6. Eulerian video magnification Ana Lovrić, Matija Nestić, Ante Renić, Branimir Sesar, Vladimir Slošić
7. Elektronička stabilizacija video snimke Lucija Belić, Luka Bognar, Tomislav Cavrić
8. Prepoznavanje i rješavanje problema sudokua Damir Kovačević, Dominik Lučić, Marko Marić, Branko Radoš
9. Prepoznavanje registracijskih oznaka vozila za FER-ov parking Vesna Kuščević, Dorian Ljubenko, Duje Medak, Ivan Moštak, Luka Posilović
10. Normal generator based on single two dimensional input image Maciej Dąbrowski,  Klaudia Dobrogojska

 

Školska godina 2016./2017.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Šivanje slika u panoramskom snimanju Maja Vidošević, Dario Ljubić, Tin Čvoriščec, Josip Barišić, Damjan Vinković, Jakov Grković
2. Estimacija pozadine i detekcija pokreta pomoću Kalmanovog ltra Ana Cej Gagović, Luka Murn, Antonio Alić, Tomislav Lokotar
3. Morphing – interpolacija niza slika između slike dvaju osoba Karlo Koščević, Lovro Magaš, Mihael Marović, Luka Papež, Josip Tomić
4. Implementacija detekcije pokreta na video snimci u Matlabu Andrea Matić, Katarina Kružić, Nikola Biliš, Nikola Vrebčević
5. OCR (Optical Character Reader) Marin Koštić, Matej Crnac, Franjo Matković, Kristijan Čavić, Branimir Brkić
6. Rješavanje fotografiranog sudoku-a Annie Kovač, Luka Mikić, Lovro Marković, Jerko Starčević, Filip Zorić

 

Školska godina 2015./2016.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Raspoznavanje tiskanih brojki i slova (OCR) Tomislav Huljina, Jakov Ivančan, Patrik Kovač, Ivan Laznibat, Luka Petrović
2. Detekcija ljudi na nadzornoj kameri Luka Benić, Pavle Gamoš, Filip Marić, Goran Popović, Ivan Varnica
3. Segmentacija i određivanje značajki oblika zuba u panoramskoj rendgenskoj snimci Luka Čular, Matko Kušenić, Andrea Lukač, Iva Radić, Mateja Škriljak, Luka Zuanović
4. Verifikacija potpisa Petra Marče, Lovre Mrčela, Lana Murar, Marin Oršić, Mateo Stanić, Ana Škaro
5. Segmentacija novinskih članaka Marko Jelavić, Mirko Kokot, Milenko Šaponja, Antonija Šumiga, Tomislav Vulić, Genis Alfred Siso Ribes

 

Školska godina 2014./2015.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. - -

 

Školska godina 2013./2014.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Seam carving Aleksandar Bibulić, Franka Guštin, Krešimir Friganović, Toni Martinović, Marko Medved
2. Uklanjanje "crvenih očiju" sa slika Stjepan Gornik,Ana Grđan,Dorija Humski,Lana Josipović, Dragutin Oreški
3. Analiza očne pozadine Janja Paliska, Antonio Soldo, Josip Šanko, Ivan Vučković, Antonio Zemunik
4. Kalmanov filtar i map matching Barbara Plavčić, Igor Jeleč, Fran Vončina, Antonio Mlinarić, Ivan Rubil
5. Morphing – interpolacija niza slika između slike dvaju osoba Andrea Oljača, Tamara Šeša, Tomislav Gavran, Zvonimir Hölbling, Matej Hržić
6. Analiza ultrazvučnih slika u kardiologiji Kristijan Ivančić, Jan Bzik, Matija Ilijaš, Nikola Kosalec, Savina Gruičić
7. HDR snimanje Veno Bojanovsky, Dragan Drandić, Laura Pérez Sánchez, Jana Tomljanović, Matea Jaklić, Filip Svalina

 

Školska godina 2012./2013.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Digitalna forenzika - detekcija krivotvorenih slika Miranda Kreković, Jurica Šprem, Ivana Zadro, Goran Žužić
2. Metode interpolacije slike Marko Kolarek, Milan Pleša, Sandra Šumiga, Juraj Begovac
3. Generiranje vizualniih efekata na temelju kretanja objekata na slici Paolo Čerić, Viktor Skolan, Josip Šarlija, Paula Pavlić
4. Uklanjanje šuma Jurica Tumbri, Mislav Novković, Marko Polović
5. Tomografska rekonstrukcija Slavko Grahovac, Tibor Šefček, Ivan Štambuk
6. Pregled metoda u steganografiji slike Petra Bevandić, Andrija Stepić, Petra Vučković
7. Metode i standardi za kompresiju slika Ina Kovač, Ivan Ladan, Dino Mišlov, Dino Šimićev
8. Sustav za praćenje partije šaha Domagoj Alagić, Matea Đonlić, Šime Gverić
9. Prepoznavaanje glazbenih nota Mario Lučić, Ivan Luetić, Irena Štetić, Kristina Topčić
10. Mapiranje ravnine u 3D prostoru uz pomoć markera Anja Babić, Kruno Hrvatinić, Josip Spajić, Marko Vrljičak

 

Školska godina 2011./2012.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Interpolacija piksela u Bayerovom uzorku kod CCD i  CMOS senzora Borislav Đurđinovski, Bojan Gašpar, Denis Jakuš
2. Digitalna forenzika i detekcija krivotvorenih slika Nikola Banić, Dominik Borović, Alena Murar, Ivan Župančić
3. Sudoku reader Zorana Licul, Đani Glavinić, Ante Višić
4. Astrofotografija Antun Crnarić, Andrea Marinković, Lucija Zadrija
5. Problem šivanja slika u panoramskom snimanju Davor Ćosić, Karla Korlaet, Lara Matijaš, Nina Marin
6. Segmentacija krvnih žila u slikama očne pozadine Katarina Kušević, Tomislav Pozaić, Sara Žulj
7. Prepoznavanje slova i brojeva na registarskoj pločici Ivan Horvatin, Saša Kendjel, Mislav Šare, Mile Vrkljan
8. Metode obnavljanja slike Zoran Šoštarić, Antonio Madunić, Đani Ivičević
9. HDR (High Dynamic Range) fotografija Mladen Geng, Stevan Grubić, Davor Ivanković
10. Steganografija Dominik Džaja, Denis Salopek, Hrvoje Šalković
11. Raspoznavanje lica pomoću Haarove transformacije Iva Mandić, Iva Jarić, Petra Jagodić, Krunoslav Dropučić
12. Brojanje pješaka na video snimci Dalibor Gašić, Ivo Sluganović, Luka Šesnić, Luka Vida
13. Morphing Sara Horvat, Ana Karlović, Ana Maršić, Vali Žagar

 

Školska godina 2010./2011.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Praćenje osoba pomoću više nadzornih kamera Andrej Petković, Danko Komlen, Denis Petek, Mario Ogrizek-Tomaš, Tomislav Lombarović
2. Detekcija registarskih pločica na automobilu Franjo Pozaić, Ivana Vidaković, Krešimir Bešenić, Magdalena Loborec
3. Šivanje dvaju ili više slika u jednu panoramsku sliku Dalibor Gašić, Đani Glavinić, Filip Lemić, Andrea Polak
4. Analiza i sinteza slike s primjenom u obradi zvuka Dragutin Hrenek, Nenad Mikša, Pavle Prentašić, Boris Trubić
5. Detekcija da li su oči otvorene ili zatvorene Petra Bertoša, Marina Jakšić, Anamarija Mišmaš, Martina Petraš
6. Detekcija i estimacija pokreta u videosekvenci Iva Harbaš, Martina Jakovina, Mladen Mikša, Katarina Valent
7. Identifikacija osoba na temelju šarenice oka pomoću sloga Gaborovih filtara Toni Benussi, Ivan Kušt, Darko Jurić
8. Registracija 2D objekta na 3D objektu Sanjin Božić, Damir Bunčić, Emilija Damić, Martin Soldić
9. Algoritam optičkog toka Alan Sambol, Šimun Ćužić, Teo Petran, Goran Futač
10. Prijenos digitalnih podataka videom Luka Mijatović, Ana Bulović, Ivana Penc, Irena Kovačević, Mario Meštrović
11. Raspoznavanje raslinja u blizini tračnica Ivan Kaurić, Hrvoje Bandov, Ivan-Michel Antolović

 

Školska godina 2009./2010.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Raspoznavanje muzičkih nota Brezović, Hadjić, Majić, Vuković, Zabčić
2. Problem šivanja slika u panoramskom snimanju Baličević, Bellotti, Bokšić, Glazer, Štimac, Vurin
3. Raspoznavanje osoba na temelju lica iz videosignala Bošković, Liović, Heged, Bašić
4. Čitanje broja na registarskoj pločici automobila Kovaček, Sekulić, Vrhovec, Vujaklija
5. Detekcija pokretnih objekata u videu Brajkovic, Brkanic, Demirovic, Krpan, Tatalović
6. Detekcija lica u slikama Pavlović, Skendžić, Mešić, Petran, Schneider
7. Prepoznavanje kose Hendija, Arsenali, Kalogjera, Novosel, Boras
8. Detekcija i brojanje automobila na cesti Duževic, Kabic, Paden, Rodik, Rukavina
9. Manipulacija 2D objektom pomoću optičkog toka Bronić, Đuretec, Kolar, Kravarščan, Šimić
10. Detekcija i prepoznavanje prometnih znakova izričitih naredbi Chmura, Dedeić, Dragomanović, Konecni, Milas
11. Tehnike digitalnog vodenog žiga Dodlek, Dostal, Louc, Mihovilić, Rakić, Sučić
12. Detekcija/registracija u medicinskim slikama Bubaš, Herceg, Hrgetić, Kolak, Kovačević, Tolić
13. Tehnike mapiranja tekstura na poligonima Domović, Fras, Hlevnjak, Šipić, Špes
14. Inteligentno redimenzioniranje slike Novokmet, Strmečki, Matić, Karan, Babić
15. Praćenje pokretnih objekata Rebernišak, Ćužić, Horvatek

 

Školska godina 2008./2009.

R.br. Naziv projekta Članovi tima
1. Detekcija lica pomoću openCV biblioteke Marko Kosanović, Nenad Obradović, Jusufadis Bakamović
2. Seam carving Hrvoje Pelaić, Domagoj Bartolić, Vladimir Adamić
3. Digitalna obrada slike na Cell platformi (PS3) Jura Ćurić, Nino Antulov-Fantulin, Matija Piškorec, Dragana Čolić
4. Fotografija visokog dinamičkog raspona (HDR) Igor Brkić, Ivan Brkić, Boris Matešin
5. Prepoznavanje prometnih znakova Vjekoslav-Leonard Prčić, Ivan Šakić, Ante Machiedo, Ivan Vuković
6. Brojanje automobila koji prolaze po cesti Jan Lovrinić, Teo Petran, Mario Pučić
7. Primjena digitalne obrade i analize slike u recikliranju plastičnih boca Vladimir Perković, Mario Popović, Ivan Milić
8. Detekcija lica Marijan Butković, Josip Kovačević, Tibor Pazman
9. Prepoznavanje prometnih znakova Luka Kalinovčić, Lara Juričić, Armin Rist
10. Klasifikacija oblaka Ante Bašić, Sanjin Budak, Gordan Kreković
11. Analiza ultrazvučnih slika u kardiologiji Chiara Pansini, Ivan Šolta, Nataša Cvrlje
12. Prepoznavanje lica pomoću eigenface metode Neven Balenović, Juraj Petrović, Maja Šverko, Marko Pranjić
13. Elektronička stabilizacija video snimke Marija Đondraš, Hrvoje Kaluđer, Hrvoje Šamija