Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi

Opis predmeta

Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom, vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Računalni instrumenti. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju.

Studijski programi

Izvedba

ID 154938
6 ECTS