Obavijesti

Dragi studenti,

odlučili smo omogućiti da se bodovi iz domaćih zadaća, dodatnih domaćih zadaća, aktivnosti u nastavi i sudjelovanja u nastavi ipak prenose i na ispitnim rokovima. Radi se o ukupno najviše 20 bodova.

Ovo prenošenje će biti realizirano na način da se bodovi na ispitnom roku obračunaju paralelno na dva načina i kao konačni bodovi za svakog studenta pojedinačno, uzimaju se bodovi koji su povoljniji.

Ispitni rok nosi najviše 50 bodova.

Prvi način obračuna je da se bodovi s ispitnog roka pomnože s faktorom 2.0, bez pribrajanja ovih dodatnih bodova. Drugi način obračuna je da se bodovi s ispitnog roka pomnože s faktorom 1.6 i da im se pribroje ovi dodatni bodovi.

Znači formula je:

Ukupni bodovi na ispitnom roku = MAX( ISPIT_BODOVI * 2.0,  ISPIT_BODOVI * 1.6 + BODOVI_OD_PRIJE (DZ, DZ dodatna, sudjelovanje, aktivnost) )

Znači ISPIT_BODOVI nosi najviše 50 bodova, a BODOVI_OD_PRIJE nosi najviše 20 bodova.

Autor: Domagoj Vlah