Dizajniranje organizacije

Opis predmeta

Budući da živimo u vrijeme dimaničke stabilnosti, organizacijskog darvinizma te orijentacije kompanija na core business i outsourcing, uz primjenu mrežne, virtualne i procesne organizacije, cilj ovog kolegija je da upozna studente sa svim relevantnim čimbenicima organizacije kao i načinima dizajniranja organizacije. U predmetu će se izučavati specifičnosti organizacijskih struktura, poslovnih procesa i poslova različitih poduzeća i drugih organizacija, a s obzirom na njihovu veličinu, djelatnost, prostornu rasprostranjenost i oblike povezivanja. Studenti će se detaljno upoznati i s načinom dizajniranja organizacije.

Opće kompetencije

Znanje koje će studenti steći na ovom kolegiju mogu se univerzalno koristiti za organizaciju bilo kojeg poduzeća, banke, ustanove, profitnog ili neprofitnog sektora.

Ishodi učenja

 1. objasniti važnost i ulogu organizacija u svakodnevnom životu
 2. identificirati ključne čimbenike oblikovanja organizacije
 3. prikazati različite vrste organizacijskih struktura
 4. analizirati i procijeniti postojeće organizacijsko rješenje
 5. primijeniti alate za dizajniranje organizacije
 6. razviti prijedlog i unaprijediti postojeće organizacije
 7. identificirati poslovne procese
 8. analizirati poslove unutar organizacije

Oblici nastave

Predavanja

Provjere znanja

Demonstracijske vježbe

Konzultacije

Seminari

Stjecanje vještina

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 20 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Ispit: Pismeni 100 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Teorije i osnovne postavke organizacije
 3. Vanjski čimbenici oblikovanja organizacije
 4. Unutarnji čimbenici oblikovanja organizacije: strategija i tehnologija
 5. Unutarnji čimbenici oblikovanja organizacije: veličina, životni ciklus, zaposlenici, lokacija
 6. Oblikovanje organizacijske strukture
 7. Oblikovanje organizacijske strukture
 8. Oblikovanje organizacijske strukture
 9. Oblikovanje organizacijske strukture
 10. Dizajniranje poslovnih procesa
 11. Dizajniranje poslovnih procesa
 12. Dizajniranje poslovnih procesa
 13. Dizajniranje posla
 14. Dizajniranje posla
 15. Dizajniranje posla

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Sikavica, P., Hernaus, T. (2011.), Dizajniranje organizacije, Novi informator
Sikavica, P. (2011.), Organizacija, Školska knjiga
Daft, R. L. (2007.), Understanding theory and design of organizations, South-Western Thomson
Galbraith, J. R. (2002.), Designing Organizations, Jossey-Bass

Predavanja

Izvedba

ID 46421
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
51 dovoljan