Discrete Mathematics 2

Opis predmeta

Euklidov algoritam. Linearne kongruencije i sustavi. Eulerova fi funkcija i primitivni korijeni. Kvadratni ostatci. Pitagorine trojke. Pellova jednadžba. Grupe, prsteni i polja. Kriptografija javnog ključa.

Ishodi učenja

 1. Riješiti linearnu kongruenciju i sustav linearnih kongruencija.
 2. Riješiti neke polinomijalne i eksponencijalne kongruencije pomoću primitivnih korijena.
 3. Ispitati egzistenciju rješenja kvadratne kongruencije pomoću Jacobijevog simbola.
 4. Riješiti neke osnovne diofantske jednadžbe.
 5. Računati u konačnim poljima.
 6. Primijeniti teoriju brojeva i teoriju grupa u kriptografiji javnog ključa.

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Euklidov algoritam, Prim brojevi
 2. Linearne kongruencije. Kineski teorem o ostatku
 3. Eulerova phi-funkcija
 4. Primitivni korijeni. Rješavanje nekih polinomskih kongruencija
 5. Legendreov simbol, Jacobijev simbol
 6. Zakon kvadratnog reciprociteta
 7. Linearne diofantske jednadžbe, Pitagorejske trojke, Pellova jednadžba
 8. Međuispit
 9. Polugrupe i grupe
 10. Prsteni i polja
 11. Konačna polja
 12. Uvod u kriptografiju
 13. Simetrična kriptografija
 14. RSA kriptosustav. Kriptografija javnog ključa
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
Elective Courses (6. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
Elective Courses (6. semestar)

Literatura

(.), Andrej Dujella, Uvod u teoriju brojeva, https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/utb/utblink.pdf,
(.), K. H. Rosen: Elementary Number Theory and Its Applications, Addison-Wesley, Reading, 1993.,
(.), D. Žubrinić, Diskretna matematika, Element, 1997.,
(.), Course in Number Theory and Cryptography N. Koblitz Springer 1994,
(.), A. Baker: A Concise Introduction to the Theory of Numbers, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.,
(.), I. Niven, H. S. Zuckerman, H. L. Montgomery: An Introduction to the Theory of Numbers, Wiley, New York, 1991.,
(.), A. Baker: A Comprehensive Course in Number Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.,
(.), Cryptography. Theory and Practice D. R. Stinson CRC Press 2002,

Za studente

Izvedba

ID 223339
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan