Daljinska istraživanja i radiometrija

Ishodi učenja

 1. Objasniti glave primjene radara i daljinskih istraživanja
 2. Razumjeti osnove modeliranja raspršenja valova i primjene u daljinskim istraživanjima
 3. Povezati znanja o elektromagnetskim valovima sa znanjima obrade signala
 4. Razumjeti ideju Inverse Synthetic-Aperture Radara i Synthetic-Aperture Radara
 5. Razumjeti implementaciju osnovnih algoritama za rekonstrukciju slike
 6. Primijeniti algoritme za rekonstrukciju slike na mjerene podatke
 7. Usporediti različite algoritme za rekonstrukciju slike i razumjeti njihove prednosti i mane

Oblici nastave

Predavanja

-

Tjedni plan nastave

 1. Radiofrekvencijski spektar za daljinska istraživanja
 2. Pasivna i aktivna daljinska istraživanja
 3. Kvantna teorija zračenja, Zračenje crnog tijela
 4. Planckov i Rayleigh-Jeansov zakon zračenja
 5. Zračenje sivog tijela. emitivnost sivog tijela
 6. Pozadinska temperatura. Temperatura svjetline
 7. Interferometrijski antenski sustav
 8. Međuispit
 9. Antena sa sintetičkom aperturom
 10. Radiometrijska temperatura antene
 11. Dickeov radiometar
 12. Izrdba i kalibracija radiometra
 13. Primjene radiometrije
 14. Energija. Gustoća energije. Spektralna snaga. Gustoća spektralne snage, Jakost zračenja. Svjetlina. Emitivnost. Refleksivnost. Apsorpcija. Prijenos, Molekularne rezonancije atmosferskih plinova
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Margaret Cheney, Brett Borden (2009.), Fundamentals of Radar Imaging, SIAM
Mark A. Richards (2013.), Fundamentals of Radar Signal Processing, Second Edition, McGraw Hill Professional
Frank Natterer, Frank Wuebbeling (2001.), Mathematical Methods in Image Reconstruction, SIAM

Za studente

Izvedba

ID 222515
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan