Obavijesti

2. laboratorijska vježba iz...

2. laboratorijska vježba iz Digitalnog videa održat će se u četvrtak, 4. svibnja 2017., u Laboratoriju za videokomunikacije, prostorija C-11-01 (iza lifta na 11. katu) od 17.30 do 19 sati. Na laboratorijsku vježbu potrebno je doći na vrijeme.

Upute za 2. laboratorijsku vježbu nalaze se u repozitoriju na ovoj stranici. Na laboratorijsku vježbu potrebno je doći pripremljen (proučiti upute za vježbu) i s napisanom domaćom zadaćom.

Autor: Jelena Božek
1. laboratorijska vježba iz...

1. laboratorijska vježba iz Digitalnog videa održat će se u utorak, 28. ožujka 2017., u Laboratoriju za videokomunikacije, prostorija C-11-01 (iza lifta na 11. katu) od 14.30 do 16 sati. Na laboratorijsku vježbu potrebno je doći na vrijeme.

Upute za 1. laboratorijsku vježbu nalaze se u repozitoriju na ovoj stranici. Na laboratorijsku vježbu potrebno je doći pripremljen (proučiti predavanja te upute za vježbu).

Autor: Jelena Božek

DIGITALNI VIDEO - OSNOVNE INFORMACIJE O LABORATORIJSKIM VJEŽBAMA

Održavanje laboratorijskih vježbi
  • konkretni termini (datum i vrijeme) laboratorijskih vježbi bit će objavljeni na ovoj web-stranici i u studentskim kalendarima (u sustavu SIS);
  • laboratorijske vježbe održavat će se na 11. i 12. katu C-zgrade;
  • laboratorijske vježbe traju 30-90 minuta;
  • pisane upute za laboratorijske vježbe bit će dostupne na web-stranicama predmeta najkasnije 7 dana prije održavanja vježbi;
  • laboratorijske vježbe tematski će biti povezane s gradivom obrađenim na predavanjima u trenutačnom ciklusu pa se stoga preporučuje redovito pohađanje predavanja;
  • nakon što obradi pojedinu vježbu, svaki student treba kolokvirati vježbu;
  • kolokvij se provodi u obliku usmene diskusije o gradivu obrađenom na vježbi;
  • na pojedinoj laboratorijskoj vježbi može se postići od 0 do 5 bodova;
  • pohađanje laboratorijskih vježbi nije obvezno.

Repozitorij