Digitalna audiotehnika

Opis predmeta

Kvantizacija audio-signala. Dither. Aliasing. Teorijska i stvarna dinamika. A/D i D/A pretvarači u audio području. Naduzorkovanje. Oblikovanje šuma. Digitalni filtri. Kanalni kodovi. Redukcija i kompresija toka podataka. Višekanalni sustavi za prijenos i zapis signala uz smanjenje toka podataka, prijenos bez gubitaka. Pogreške i zaštita. Rotacijski i longitudinalni zapis na magnetske materijale. Zapis na optički i magneto-optički nosač. CD, MOD, DVD, FLASH. Računalo kao sustav za zapis i generiranje, obradu i mjerenje zvučnog signala. Profesionalni kodovi za povezivanje uređaja.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje bitnih dijelova obrade, zapisa, prijenosa i reprodukcije audio-signala na digitalnoj razini. Znanje osnovnih, kanalnih i zaštitnih kodova. A/D i D/A konverteri, sklopovi za uzorkovanje i zadržavanje. Digitalni filtri. Redukcija toka podartaka, transformacijsko, perceptualno i kodiranje bez gubitaka.Zapis digitaliziranog signala na optičke, magnetske, flash itd. medije. Studenti će biti sposobni na temelju stečenog znanja samostalno konfigurirati digitalne sklopove uređaje i sustave na području digitalne obrade zvuka.

Ishodi učenja

 1. primijeniti optimalnu konverziju analognog u digitalni signal u odnosu na dinamiku traženu kvalitetu
 2. analizirati dobitke u dinamici u odnosu na stupnjeve naduzorkovanja
 3. primijeniti optimalno kodiranje u svrhu redukcije toka podataka
 4. analizirati postojeće sustave za dekodiranje u odnosu na traženu kvalitetu
 5. procijeniti ukupnu postizivu kvalitetu prijenosnog sustava
 6. primijeniti optimalnu aplikaciju u odnosu na cost-benefit zahtjev
 7. dizajnirati odgovarajući sustav za prijenos i obradu digitalnog signala
 8. ocijeniti optimalan sustav za zapis i arhiviranje digitalnog signala

Oblici nastave

Predavanja

Koncentrirana predavanja, uz sve mogućnosti predočenja. Praktični zvučni i ostali primjeri. Komunikacija sa studentima za vrijeme i poslije nastave.

Provjere znanja

Međuispit nakon polovice nastavnog gradiva. Završni ispit pismeni i usmeni.

Laboratorijske vježbe

Hardverske i softverske vježbe prate nastavni program.

Konzultacije

Nastavnik stoji na raspolaganju studentima u uredovno vrijeme za usmene konsultacije, a e-mailom u svako doba.

Seminari

Student treba obraditi odabranu temu s područja predmeta. Tema je najčešće uvod u interesno područje studenta.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 20 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Teorem uzorkovanja. Kvantizacija audio-signala. Dither. Aliasing
 2. Snimanje digitalnog signala. PCM. A/D pretvarači u audio području
 3. Reprodukcija digitalnog signala. D/A pretvarači u audio području. Jitter.
 4. Sigma-delta pretvorba i oblikovanje šuma
 5. Mediji za pohranu digitalnih zapisa. Optički. Magnetski. Solid-state
 6. Kodiranje za nisku brzinu protoka podataka. Teorija
 7. Kodiranje za nisku brzinu protoka podataka. Izvedba codeca
 8. Međuispit
 9. Obrada signala u digitalnoj domeni. Diskretni signali. Digitalni filtri
 10. Kodiranje govora za prijenos
 11. Spajanje digitalnih uređaja. SPDIF. AES. HDMI, MIDI
 12. Telekomunikacije i internet audio
 13. Digitalni radio i televizija
 14. Računalo kao sustav za zapis i generiranje, obradu i mjerenje zvučnog signala.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Elektronika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

J. Watkinson (2001.), The Art of Digital Audio, Focal Press, Oxford,
K. Pohlman (2011.), Principels of Digital Audio, Mc Graw-Hill, Indianopolis
Udo Zoelzer (2008.), Digital Audio Signal Processing, John Wiley&Sons, New York
D. Thomsen, B. Ivančević (1986.), Digitalna audiotehnika, Tehnička knjiga Zagreb
J. Blauer (2005.), Communication Acoustics, Springer Verlag, Heidelberg

Za studente

Izvedba

ID 34483
  Ljetni semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan