Digitalna analiza slike

Opis predmeta

Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. Ekstrakcija značajki slike. Značajke teksture. Analiza glavnih komponenti. Detekcija rubova. Gradijentni i kompas operatori. Detekcija granice objekta. Segmentacija slike. Houghova transformacija. Algoritmi za grupiranje. Neuronske mreže. Ekspertni sustavi. Matematička morfologija. Analiza oblika. Analiza teksture. Registracija slika. Analiza pokreta. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Primjene.

Studijski programi

Izvedba

ID 154716
6 ECTS