Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije

Opis predmeta

Djelotvorna komunikacija putem interneta sve je važnija u suvremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Kolegij omogućava stjecanje znanja, vještina i specifičnih kompetencija iz različitih područja korištenja interneta u poslovnoj i obrazovnoj komunikaciji u interakciji između pojedinaca, grupa i timova, kao i u masovnoj komunikaciji. Polaznici kolegija stječu potrebna znanja iz komunikologije i psihologije za uspješnije prezentiranje informacija na Internetu i oblikovanje proizvoda i usluga koje se zasnivaju na online komunikaciji s korisnicima/klijentima.

Opće kompetencije

Poznavanje internetskih/web tehnologija i njihovih potencijala za interpersonalnu, marketinšku i masovnu komunikaciju, kao i oblikovanje e-usluga. Razumijevanje teorijskih osnova za korištenje interneta/weba za međuljudsku komunikaciju, kao i interakciju s poslovnim partnerima. Vještina izrade osobnog e-portfolija i korištenja sustava za e-portfolio za online prezentiranje sadržaja.

Ishodi učenja

 1. procijeniti specifičnosti interneta/weba kao medija u odnosu na druge interpersonalne i masovne komunikacijske medije
 2. primijeniti u praksi teorijske modele komunikacije posredstvom računala i moći ih upotrijebiti za kritičku analizu povezanih pojava/procesa
 3. primijeniti teorijske modele računalom posredovane komunikacije komunikacije za procjenu i dizajniranje web mjesta koja će biti upotrebljiva i atraktivna korisnicima
 4. analizirati prednosti interneta/weba kao medija za masovnu komunikaciju te ih koristiti u izradi online sadržaja i usluga
 5. procijeniti nedostatke interneta kao medija za komunikaciju i oblike ponašanja korisnika koji im ugrožavaju privatnost i sigurnost
 6. primijeniti tehnike pretraživanja resursa na internetu, online baza podataka i drugih izvora za pronalaženje znanstveno-tehnoloških informacija iz područja računalom posredovane komunikacije
 7. povezati i kombinirati različite teorijske modele iz područja računalom posredovane komunikacije i srodnih disciplina za evaluaciju i kreiranje komercijalnih proizvoda i web mjesta
 8. procijeniti i unaprijediti osobno samoprezentiranje na službenim osobnim web stranicama, e-portfolio profilima i na društvenim mrežama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja i sadržaji u online tečaju te Moodle sustavu. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, dok se drugi ciklus sastoji od 6 tjedana nastave i završnog ispita.

Provjere znanja

Provjere znanja s ponuđenim odgovorima.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u tjednima nastave nakon predavanja.

Seminari

Seminari koje studenti predaju online preko Moodle sustava.

E-učenje

Samostalni rad s tečajevima za e-učenje, kao i kreiranje sadržaja u e-portfolio sustavu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 4 % 0 % 4 %
Seminar/Projekt 0 % 8 % 0 % 8 %
Prisutnost 0 % 3 % 0 % 3 %
Međuispit: Pismeni 20 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 85 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u računalom posredovanu komunikaciju. Izvori iz literature o računalom posredovanoj komunikaciji.
 2. Obilježja interneta kao komunikacijskog medija. Model kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji.
 3. Vještine u računalom posredovanoj komunikaciji.
 4. Teorije uporabe interneta kao masovnog medija. Model sklonosti internetu kao masovnom mediju.
 5. Prednosti i nedostaci interneta kao masovnog medija. Usporedba interneta s drugim masovnim medijima.
 6. Znanstvene i tehnološke informacije na internetu/webu. Online baze podataka za znanstvenim i stručnim sadržajima.
 7. Međuispitno razdoblje
 8. Komunikacijski aspekti multimedije i dizajna web mjesta.
 9. Kvaliteta e-usluge i dizajn komercijalnog web mjesta.
 10. Upravljanje odnosima s klijentima i korporativno web mjesto.
 11. E-portfolio sustavi i samoprezentacija na e-portfoliju i društvenim mrežama.
 12. Etički problemi vezani uz internet/web. Pravna regulacija vezana korištenje interneta.
 13. E-učenje i obrazovne web tehnologije.
 14. Web 2.0 alati i mogućnosti njihove primjene.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Kelsey, S., St.Amant, K. (2008.), Handbook of Research on Computer Mediated Communication (2 vol,), Information Science Reference
Wright, K.B., Webb, L.M. (2010.), Computer-Mediated Communication in Personal Relationships, Peter Lang Publishing Inc.
Westerman, D., Bowman, N.D.Lachlan, K.H. (2014.), Introduction to Computer Mediated Communication: A Functional Approach, Kendall Hunt Publishing

Izvedba

ID 46417
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan