Biomedicinski signali i sustavi

Opis predmeta

Biomedicinsko inženjerstvo, razvoj i pregled područja. Ljudski organizam kao sustav. Osnove elektrofiziologije. Stanični mehanizmi. Živčani sustav. Mišićni sustav. Cirkulacijski sustav. Respiracijski sustav. Osjetila. Homeostatski i ostali kontrolni mehanizmi ljudskog organizma. Bioelektrički potencijali i njihove temeljne značajke (EKG, EEG, EMG). Ostali važniji biomedicinski signali. Analiza biomedicinskih signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Raspoznavanje uzoraka u biomedicinskim signalima. Sustavi za dobivanje medicinskih dijagnostičkih slika. Modeliranje fizioloških sustava.

Ishodi učenja

 1. opisati fiziološke sustave ljudskog organizma
 2. razlikovati značajke pojedinih biomedicinskih signala
 3. opisati načine registracije biomedicinskih signala
 4. usporediti različite metode registracije i analize biomedicinskih signala za rješavanje određenog problema

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja obrađuju teorijske i praktične aspekte problematike predmeta. Svaki tjedan održavaju se dva sata predavanja.

Seminari i radionice

Studenti u grupama (do tri studenta) obrađuju temu iz područja predmeta.

Samostalni zadaci

Studenti u grupama (do tri studenta) obrađuju temu iz područja predmeta.

Laboratorij

Predviđeno je 15 sati laboratorijskih vježbi. U okviru vježbi studenti na praktičnim primjerima uče metode mjerenja i analize biomedicinskih signala.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 10 % 50 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %
Napomena / komentar

Kontinuirana provjera znanja obuhvaća dvije pismene provjere (međuispit i završni ispit). Provjera na ispitnom roku obuhvaća pismeni i usmeni ispit. Provjerava se znanje na laboratorijskim vježbama, a studenti bodove prikupljaju i izradom praktičnog projekta.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u biomedicinsko inženjerstvo, povijesni razvoj i pregled područja.
 2. Ljudski organizam kao sustav. Homeostatski i ostali kontrolni mehanizmi ljudskog organizma.
 3. Stanični mehanizmi. Akcijski potencijali. Osjetila.
 4. Živčani sustav. Širenje podražaja i informacija. Mišićni sustav. Elektromiografija.
 5. Refleksni luk. Središnji živčani sustav. Elektroencefalografija. Elektroretinografija. Elektronistagmografija. Elektrogastrografija.
 6. Tehnologija snimanja EEG-a i evociranih potencijala.
 7. Somatosenzorni evocirani potencijali izazvani vibracijskim podražajima. Sternbergov auditorni memorijski eksperiment i kognitivni evocirani potencijali. Evocirani potencijali voljnih pokreta.
 8. Međuispit
 9. Krvožilni sustav. Rad srca. Elektrokardiografija.
 10. Krvni tlak. Metode mjerenja krvnog tlaka.
 11. Fonokardiografija. Vektorkardiografija. Respiracijski sustav.
 12. Sustavi za dobivanje biomedicinskih slika. Rendgen. Fluoroskopija. Digitalna subtrakcijska angiografija. Računalna rendgenska tomografija.
 13. Scintigrafska kamera. Jednofotonska emisijska računalna tomografija. Pozitronska emisijska tomografija. Magnetska rezonancija.
 14. Modeliranje fizioloških sustava.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Ante Šantić (1995.), Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb
Arthur J. Vander (2001.), Human Physiology, Mc Graw Hill, N.Y., USA
John Enderle, Ph.D., Joseph Bronzino, Susan M. Blanchard (2005.), Introduction to Biomedical Engineering, Academic Press
Eugenijus Kaniusas (2012.), Biomedical Signals and Sensors I, Springer
Eugenijus Kaniusas (2015.), Biomedical Signals and Sensors II, Springer
John Enderle, Joseph Bronzino, Susan M. Blanchard (2005.), Introduction to Biomedical Engineering, Elsevier

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222501
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

93 izvrstan
83 vrlo dobar
73 dobar
50 dovoljan