Biometrijski postupci autentifikacije

Opis predmeta

Postupci autentifikacije identiteta u informacijskim sustavima i informacijskom društvu. Temelji obrade i analize biometrijskih signala i slika. Temelji raspoznavanja uzoraka. Temelji teorije detekcije. Pregled metoda i tehnologija za biometrijsku autentifikaciju. Autentifikacijski protokoli temeljeni na otisku prsta, slici lica, šarenici, mrežnici, otisku dlana, geometriji ruke i dlana, potpisu, govoru i DNK. Postupci registracije korisnika u bazi, verifikacija i identifikacija. Vrednovanje kvalitete i učinkovitosti biometrijskih mehanizama (FRR, FAR, FER, EER). Primjena biometrijskih postupaka u kontroli pristupa i autorizaciji korištenja informacijskih sustava. Korištenje pametnih kartica s biometrijskim karakteristikama. Upravljanje u biometrici, što uključuje prikupljanje, distribuciju i obradu biometrijskih podataka, u cilju očuvanja sigurnosti, neporecivosti i privatnosti podataka. Životni ciklus biometrijskih rješenja. Preduvjet su znanja stečena na diplomskom studiju.

Studijski programi

Postgraduate spec. study

Izvedba

ID 154996
6 ECTS
R0 Engleski jezik
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe