Biometrijski postupci autentifikacije

Opis predmeta

Postupci autentifikacije identiteta u informacijskim sustavima i informacijskom društvu. Temelji obrade i analize biometrijskih signala i slika. Temelji raspoznavanja uzoraka. Temelji teorije detekcije. Pregled metoda i tehnologija za biometrijsku autentifikaciju. Autentifikacijski protokoli temeljeni na otisku prsta, slici lica, šarenici, mrežnici, otisku dlana, geometriji ruke i dlana, potpisu, govoru i DNK. Postupci registracije korisnika u bazi, verifikacija i identifikacija. Vrednovanje kvalitete i učinkovitosti biometrijskih mehanizama (FRR, FAR, FER, EER). Primjena biometrijskih postupaka u kontroli pristupa i autorizaciji korištenja informacijskih sustava. Korištenje pametnih kartica s biometrijskim karakteristikama. Upravljanje u biometrici, što uključuje prikupljanje, distribuciju i obradu biometrijskih podataka, u cilju očuvanja sigurnosti, neporecivosti i privatnosti podataka. Životni ciklus biometrijskih rješenja. Preduvjet su znanja stečena na diplomskom studiju.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Anil K. Jain, Arun A. Ross, Karthik Nandakumar (2011.), Introduction to Biometrics, Springer
Claus Vielhauer (Ed.) (2017.), User-Centric Privacy and Security in Biometrics, IET

Izvedba

ID 154996
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik