Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi

Opis predmeta

Funkcionalna organizacija središnjeg, osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. Neurofiziološki, elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Obradba bioelektričkih signala. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. Direktni i inverzni problem, moždana kartografija. Upravljanje pokretom, refleksi i motorika. Propriocepcija. Biomehanika pokreta. Mjerni sustavi mioelektričkih, kinematičkih i dinamičkih veličina. Patologije lokomocije. Rehabilitacijski mehanizmi.

Studijski programi

Izvedba

ID 154696
6 ECTS