Buka i vibracije

Opis predmeta

Osnovni principi i definicije. Nastajanje i rasprostiranje zvuka i vibracija. Postupci mjerenja buke i vibracija. Mjere, parametri, kriteriji i procedure ocjene djelovanja buke i vibracija na čovjeka. Nastanak buke i vibracija u industriji, kontrola i identifikacija izvora. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. Buka prometa: postupci predviđanja i kontrole. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. Buka okoliša i dizajn zvučnih okoliša.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Michael Möser (2009.), Engineering Acoustics: An Introduction to Noise Control, Springer Verlag
Malcolm J. Crocker (2007.), Handbook of Noise and Vibration Control, John Wiley & Sons
David A. Bies, Colin Hansen, Carl Howard (2017.), Engineering Noise Control, Fifth Edition, CRC Press
Randall F. Barron (2002.), Industrial Noise Control and Acoustics, CRC Press
István L. Vér, Leo Leroy Beranek (2014.), Noise and vibration control engineering, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 154701
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje