Biomonitoring sustavi

Opis predmeta

Senzorizacija, nova paradigma zdravstvene skrbi. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija, osobe s onesposobljenjima, starije osobe, rehabilitacija, rizična radna mjesta. Tehnologijski, medicinski, ekonomski i psihosocijalni aspekti. Neinvazivna i +quot;in vivo+quot; mjerenja, biosenzori, biokompatibilnost. Inteligentni implantirani pretvornici. Biotelemetrija, telemedicina. Višesenzorski sustavi, integracija informacija. Primjeri. Norme.

Studijski programi

Izvedba

ID 154699
6 ECTS