Baze podataka

Za studente

Izvedba

ID 229863
  Ljetni semestar
6 ECTS
60 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe