Baze podataka

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne koncepte baza podataka
 2. Opisati osnovne dijelove sustava za upravljanje bazama podataka
 3. Objasniti principe oblikovanja modela baza podataka
 4. Objasniti i razumijeti sintaksu i semantiku jezika SQL
 5. Objasniti i razumijeti osnovne principe zaštite baza podataka
 6. Primijeniti znanja o oblikovanju modela baza podataka na jednostavnije primjere iz prakse
 7. Upotrijebiti znanje relacijske algebre i SQL upita pri rješavanju novih zadaća

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 4 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 1 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 22 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura baza i nezavisnost podataka. Relacijski model podataka.
 2. Relacijski model podataka. Relacijska algebra i relacijski predikatni račun.
 3. SQL (definicija podataka. stvaranje upita. izmjena podataka. integritetska ograničenja). Selekcija. Projekcija. Selekcija - projekcija - pridruživanje.
 4. Agregacija i grupiranje. Podupiti.
 5. Oblikovanje relacijske baze podataka. Funkcijske ovisnosti. Normalne forme.
 6. Dekompozicija shema. pridruživanje bez gubitaka informacija. dekompozicija uz očuvanje ovisnosti. Mogući ključevi i nadključevi. Normalne forme. Struktura datoteka i prostora za pohranu. Indeksirane datoteke. Utjecaj indeksa na učinkovitost upita. Raspršene datoteke. B-stabla.
 7. Preslikavanje konceptualnog modela u relacijski model. Entitet i integritet stranog ključa.
 8. Međuispit.
 9. Okidači. Pohranjene funkcije i procedure.
 10. Optimiranje upita.
 11. Načela modeliranja podataka. Konceptualni modeli (ER modeli. UML dijagrami).
 12. Transakcije. Pogreške i oporavak.
 13. Sigurnost u bazama podataka.
 14. Upravljanje istodobnim pristupom.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,
(.), 1. J. D. Ullman, J. Widom (2008). A First Course in Database Systems, Prentice-Hall,
(.), 2. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2011). Database System Concepts, McGrawHill Education,
(.), 3. C.J. Date (2003). An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison Wesley,
(.), 4. Thomas Connolly, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Beg (2014). Database Systems, Addison-Wesley,
(.), 5. Robert Manger (2012). Baze podataka, Element,
(.), 6. Mladen Varga (2012). Upravljanje podacima, Element,

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183436
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

80 izvrstan
70 vrlo dobar
58 dobar
50 dovoljan

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Predavanje 4. SQL - 1. dio
Pitanja vezana uz 4. predavanje
1 30. 3. 2020. u 13:26
Predavanje 5. SQL - 2. dio
Pitanja vezana uz 5. predavanje