Algoritmi za ugrađene računalne sustave

Opis predmeta

Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. Usporedba sekvencijskih i reakcijskih procesa. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu, neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), W. Wolf, Computers as Components, Principles of Embedded Computing Systems Design, Morgan Kaufman Pub., San Francisco, 2001.,
(.), A. Z. Mo Jamshidi (ed.), Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies, CRC Press, Boca Raton, 2001.,
Francis C. Moon (2008.), Chaotic and Fractal Dynamics, John Wiley & Sons

Izvedba

ID 154683
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje