Algoritmi za ugrađene računalne sustave

Opis predmeta

Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu, neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11358
  Ljetni semestar
6 ECTS