Alati za razvoj digitalnih sustava

Ishodi učenja

 1. opisati postupak projektiranja složenih digitalnih sustava
 2. opisati arhitekturu CPLD, FPGA i SoC sklopova
 3. koristiti jedan od jezika za opis sklopovlja (HDL)
 4. razviti digitalni sustav korištenjem jezika za opis sklopovlja
 5. raščlaniti zahtjeve postavljene na digitalni sustav
 6. integrirati više digitalnih podsustava u cjelovit sustav
 7. analizirati rezultate ispitivanja digitalnog sustava

Oblici nastave

Predavanja

-

Samostalni zadaci

-

Laboratorij

-

Tjedni plan nastave

 1. Principi, Dizajn na razini sustava
 2. Elementi jezika
 3. Ponašajni model, Elementi jezika
 4. Fizički ostvariv (RTL) model, Elementi jezika
 5. Elementi jezika, Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog
 6. Struktura i organizacija koda, Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog
 7. Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog, Ispitno okruženje, Funkcijska simulacija
 8. Međuispit
 9. Mjere složenosti, Implementacijske platforme ASICS. FPGA. CPLD
 10. Računalni alati za obradu sklopovskih i arhitekturnih reprezentacija, Implementacijske platforme ASICS. FPGA. CPLD
 11. Računalni alati za obradu sklopovskih i arhitekturnih reprezentacija, Generički dizajn i dizajn neovisan o platformi
 12. Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog, Vremenska simulacija
 13. Računalni alati za obradu sklopovskih i arhitekturnih reprezentacija, Primjer dizajna
 14. Primjer dizajna, Formalna verifikacija digitalnih sustava
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

M. Vučić, G. Molnar (2018.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Materijali za predavanja I, FER-ZESOI
M. Vučić, G. Molnar (2009.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Materijali za predavanja II, FER-ZESOI
M. Vučić, G. Molnar (2009.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Materijali za predavanja III, FER-ZESOI
M. Butorac, G. Molnar, M. Vučić (2015.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Upute za praktični rad I,
G. Molnar, M. Vučić (2009.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Upute za praktični rad II, FER-ZESOI
P. J. Ashenden (2008.), The Designer's Guide to VHDL, Morgan Kaufmann Publishers
P. J. Ashenden (2008.), Digital Design - An Embedded Systems Approach Using VerilogThe Designer's Guide to VHDL, Morgan Kaufmann Publishers
L. H. Crockett, R. A. Elliot, M. A. Enderwitz, R. W. Stewart (2014.), The Zynq Book - Embedded Processing with the ARM Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC, Strathclyde Academic Media

Izvedba

ID 183417
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan