Analiza visokonaponskih mreža

Opis predmeta

Problem tokova snaga. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel, Newton-Raphson). Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Proračun statičke, prijelazne i naponske stabilnosti.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), J. C. Das: Power System Analysiss, Marcel Dekker, 2002.,
(.), J. J. Grainger, W. D. Stevenson: Power system analysis, McGraw-Hill Co., New York, 1994.,
(.), J. Arrillaga, C. P. Arnold: Computer analysis of power systems, John Wiley & Sons, New York, 1995.,

Izvedba

ID 154690
  Zimski semestar
6 ECTS