Automatsko upravljanje

Ishodi učenja

 1. objasniti načelo povratne veze u sustavima automatskog upravljanja.
 2. primijeniti fizikalne osnove (zakoni očuvanja energije i materije) pri matematičkom modeliranju dinamičkih sustava; provesti linearizaciju nelinearnog modela
 3. koristiti blokovsku algebru i Laplaceovu transformaciju za određivanje prijenosne funkcije sustava
 4. izračunati frekvencijsku karakteristiku linearnih sustava
 5. primijeniti postupke analize stabilnosti linearnih vremenski kontinuiranih sustava upravljanja u frekvencijskoj domeni
 6. primijeniti eksperimentalne postupke parametriranja PID regulatora

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni pregled sustava upravljanja, Motivacija za uporabu sustava upravljanja, Primjeri sustava upravljanja, Klasifikacija sustava upravljanja
 2. Blok-dijagrami i algebra, Prostor stanja kontinuiranih sustava upravljanja, Modeliranje mehaničkih sustava
 3. Modeliranje električkih sustava, Modeliranje procesa prijelaza topline, Modeliranje gibanja fluida i akumulacije, Linearizacija
 4. Prijenosna funkcija kontinuiranog kontrolnog sustava, Prijelazni i impulsni odziv sustava, Forsirani i prirodni odziv sustava, Konvolucijski integral - slobodan i prinudan odziv
 5. Utjecaj polova i nula na odziv linearnog vremenski nepromjenjivog sustava
 6. Pokazatelji kvalitete u vremenskom području, Pogreška u ustaljenom stanju
 7. Strukture zatvorene kontrolne petlje, Frekvencijska karakteristika
 8. Međuispit
 9. Frekvencijska karakteristika, Nyquistov prikaz
 10. Nyquistov prikaz, Bodeov prikaz
 11. Stabilnost linearnog vremenski nepromjenjivog sustava, Stabilnost iz funkcije prijenosa, Algebarski kriteriji stabilnosti
 12. Amplitudno i fazno osiguranje, Frekvencijski kriteriji stabilnosti
 13. Strukture PID regulatora, Ugađanje parametara PID regulatora po Ziegler-Nichols postupku
 14. Ugađanje parametara PID regulatora po Ziegler-Nichols postupku, Praktični aspekti kod projektiranja PID regulatora; filtriranje; anti-windup
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(5. semestar)

Literatura

(.), Perić, Nedjeljko; Vukić, Zoran; Baotić, Mato; Vašak, Mario; Mišković, Nikola. Automatsko upravljanje - predavanja . Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo, 2010.,
(.), Zoran Vukić, Ljubomir Kuljača. Automatsko upravljanje,
(.), N. Mišković, S. Jurić-Kavelj, M. Đakulović, V. Petrović i ostali. Automatsko upravljanje - zbirka zadataka,

Izvedba

ID 183423
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe