Audiotehnika

Ishodi učenja

 1. Usporediti specifikacije audio uređaja
 2. Ocijeniti kvalitetu audio uređaja na osnovi ispitivanja
 3. Opisati princip rada uređaja za obradu audio signala
 4. Opisati teorem uzorkovanja
 5. Opisati princip rada A/D i D/A pretvarača
 6. Opisati osnovne metode obrade audio signala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode kroz 14 tjedana

Auditorne vježbe

Audiotorne vježbe uključuju rješavanje praktičnih zadataka iz područja obrade audio signala

Laboratorij

U sklopu predmeta mora se obaviti 5 laboratorijskih vježbi

Tjedni plan nastave

 1. Audio signal u vremenskoj i frekvencisjkoj domeni, Efektivne i vršne vrijednosti (mjerenja)
 2. Vrste izobličenja (linearna. nelinearna)
 3. Ispitne metode, Razumijevanje specifikacija audio uređaja, Praktična uporaba mjernih uređaja
 4. Metode vremenske. frekvencijske i dinamičke obrade
 5. Krugovi s pasivnim elementima, Krugovi s operacijskim pojačalima
 6. Krugovi s operacijskim pojačalima
 7. Krugovi s operacijskim pojačalima
 8. Međuispit
 9. Pojačala snage, Specifične značajke praktičnih audio krugova
 10. Teorem uzorkovanja audio signala, Pogreške uzorkovanja i kvantiziranja
 11. Audio A/D i D/A pretvarači
 12. Audio A/D i D/A pretvarači, Pogreške i šum pretvarača
 13. Teorija sigma-delta modulacije
 14. Posjeta
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Jelaković, Veselinović, Tranzistorska audio pojačala,
(.), Rumsey, McCormick, Sound and Recording,
(.), Cordell, Designing Audio Power Amplifiers,
(.), Pohlman, Principles of Digital Audio,

Izvedba

ID 183461
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan