Audiotehnika

Ishodi učenja

 1. Usporediti specifikacije audio uređaja
 2. Ocijeniti kvalitetu audio uređaja na osnovi ispitivanja
 3. Opisati princip rada uređaja za obradu audio signala
 4. Opisati teorem uzorkovanja
 5. Opisati princip rada A/D i D/A pretvarača
 6. Opisati osnovne metode obrade audio signala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode kroz 14 tjedana

Auditorne vježbe

Audiotorne vježbe uključuju rješavanje praktičnih zadataka iz područja obrade audio signala

Laboratorij

U sklopu predmeta mora se obaviti 5 laboratorijskih vježbi

Tjedni plan nastave

 1. Audio signal u vremenskoj i frekvencisjkoj domeni. Efektivne i vršne vrijednosti (mjerenja).
 2. Vrste izobličenja (linearna. nelinearna).
 3. Ispitne metode. Razumijevanje specifikacija audio uređaja. Praktična uporaba mjernih uređaja.
 4. Metode vremenske. frekvencijske i dinamičke obrade.
 5. Krugovi s pasivnim elementima. Krugovi s operacijskim pojačalima.
 6. Krugovi s operacijskim pojačalima.
 7. Krugovi s operacijskim pojačalima.
 8. Međuispit.
 9. Pojačala snage. Specifične značajke praktičnih audio krugova.
 10. Teorem uzorkovanja audio signala. Pogreške uzorkovanja i kvantiziranja.
 11. Audio A/D i D/A pretvarači.
 12. Audio A/D i D/A pretvarači. Pogreške i šum pretvarača.
 13. Teorija sigma-delta modulacije.
 14. Posjeta.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Jelaković, Veselinović, Tranzistorska audio pojačala,
(.), Rumsey, McCormick, Sound and Recording,
(.), Cordell, Designing Audio Power Amplifiers,
(.), Pohlman, Principles of Digital Audio,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183461
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan