Audiotehnika

Opis predmeta

Osnove audiotehnike i koncepcije analognih i digitalnih audio uređaja. Mjerne jedinice. Audio pretpojačala, pojačala snage. Uređaji za amplitudnu, dinamičku, vremensku i frekvencijsku obradu audio signala. Povezivanje audio uređaja i sustava. Izobličenja u audio uređajima. Ispitivanja audio uređaja, komponenata i sustava. Digitalni audio uređaji. Specifičnosti uzorkovanja audio signala. Teorija A/D i D/A pretvarača i primjena audiotehnici.

Ishodi učenja

 1. Usporediti specifikacije audio uređaja
 2. Ocijeniti kvalitetu audio uređaja na osnovi ispitivanja
 3. Opisati princip rada uređaja za obradu audio signala
 4. Opisati teorem uzorkovanja
 5. Opisati princip rada A/D i D/A pretvarača
 6. Opisati osnovne metode obrade audio signala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode kroz 14 tjedana

Auditorne vježbe

Audiotorne vježbe uključuju rješavanje praktičnih zadataka iz područja obrade audio signala

Laboratorij

U sklopu predmeta mora se obaviti 5 laboratorijskih vježbi

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 65 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Audio signal u vremenskoj i frekvencisjkoj domeni, Efektivne i vršne vrijednosti (mjerenja)
 2. Vrste izobličenja (linearna. nelinearna)
 3. Ispitne metode, Razumijevanje specifikacija audio uređaja, Praktična uporaba mjernih uređaja
 4. Metode vremenske. frekvencijske i dinamičke obrade
 5. Krugovi s pasivnim elementima, Krugovi s operacijskim pojačalima
 6. Krugovi s operacijskim pojačalima
 7. Krugovi s operacijskim pojačalima
 8. Međuispit
 9. Pojačala snage, Specifične značajke praktičnih audio krugova
 10. Teorem uzorkovanja audio signala, Pogreške uzorkovanja i kvantiziranja
 11. Audio A/D i D/A pretvarači
 12. Audio A/D i D/A pretvarači, Pogreške i šum pretvarača
 13. Teorija sigma-delta modulacije
 14. Posjeta
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Jezgreni predmet profila (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Jelaković, Veselinović, Tranzistorska audio pojačala,
(.), Rumsey, McCormick, Sound and Recording,
(.), Cordell, Designing Audio Power Amplifiers,
(.), Pohlman, Principles of Digital Audio,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183461
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan