Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu

Opis predmeta

Stvarnovremenski sustav kao skup komunicirajućih procesa. Formalne metode opisa. Komunikacijske algebre, automati, Petrijeve mreže i logički modeli. Sinteza, specifikacija i verifikacija reaktivnih sustava . UML, SDL i sinkroni jezici. Analiza i sinteza transformacijom modela. Algoritmi sinteze, dostupnosti, dokazivanje teorema. Sinteza i analiza kao programiranje ograničenjima. Raspodjela i alokacija procesa. Programski alati. Primjeri: protokoli, paralelni algoritmi, konkurentni reaktivni sustavi, ekstrakcija modela.

Studijski programi

Izvedba

ID 154685
6 ECTS