Obavijesti

Pismeni ispit ljetnog ispitnog roka će se održati uživo u petak 10.7.2020. u dvorani A111 s početkom u 18:30. Molim studente da ponesu maske sa sobom za nošenje tijekom ispita.

Autor: Ivan Župan

Završni usmeni ispit  iz predmeta Adaptivno i robusno upravljanje održat će se za studente koji su položili pismeni ispit u ponedjeljak 29.06.2020. i u utorak 30.06.2020. pomoću platforme MS Teams. Tijekom ispita studenti moraju imati aktivnu kameru i neka pripreme bijeli papir i olovku (crne boje) s dovoljnim kontrastom da se pisanje može vidjeti pomoću kamere, odnosno da se snimka rješenja na papiru može fotografirati mobitelom i poslati putem maila ili MSTeams-a.

Ukoliko tijekom ispita dođe do kašnjenja, potrebno je da ostanete priključeni na MS Teamsu dok se ne prijavim u vašu grupu.

Raspored ispita prikazan je tablicom:

R.b. M.B. Prezime Ime Vrijeme
1. 0036500583 Adamović Donatella 29.6.2020 9:00
2. 0036495878 Arambašić Nikola 29.6.2020 9:00
3. 0036502161 Banović Nikola 29.6.2020 9:30
4. 0036491015 Đuričić Ivana 29.6.2020 9:30
5. 0036503340 Finderle Lea 29.6.2020 10:00
6. 0036500611 Gotovac Lovro 29.6.2020 10:00
7. 0036477738 Gregurić Davor 29.6.2020 10:30
8. 0036487944 Jarak Anamarija 29.6.2020 10:30
9. 0036499380 Jarak Nikolina 29.6.2020 11:00
10. 0036496672 Jović Ivana 29.6.2020 11:00
11. 0165065077 Kuprešak Tea 29.6.2020 11:30
12. 0036496074 Martić Marija 29.6.2020 11:30
13. 0036500221 Ovčina Nikša 29.6.2020 12:00
14. 0036491174 Pavlak Ivan 29.6.2020 12:00
15. 0036503816 Potoč Dorotea 30.6.2020 9:00
16. 0036474260 Radin Martin 30.6.2020 9:00
17. 0036497893 Španić Matea 30.6.2020 9:30
18. 0036487666 Trupinić Domagoj 30.6.2020 9:30
19. 0036498682 Vilić Belina Bruno 30.6.2020 10:00
Autor: Željko Ban

Rezultati završnog ispita su uneseni u sustav te bi trebali biti vidljivi unutar ferweb-a. Uvidi će se održati u petak 26. lipnja u prostoriji CS-13(suteren C zgrade) u terminu od 12:00-14:00

Autor: Ivan Župan

Podsjećam još jednom da će se završni pismeni ispit održati uživo u srijedu 24. lipnja 2020. s početkom u 18:30 u dvorani A111. Trajanje ispita je 2 sata i obuhvaća gradivo cijelog semestra. Također bih htio napomenuti da s obzirom da se piše uživo u dvorani A111 te da se povećava broj zaraženih Covid-om, preporučujem da za svaki slučaj pripremite zaštitnu masku koju ćete nositi tijekom ispita.

Autor: Ivan Župan

Završni pismeni ispit će se održati u srijedu 24. lipnja 2020. s početkom u 18:30 u dvorani A111. Trajanje ispita je 2 sata i obuhvaća gradivo cijelog semestra. 

Autor: Ivan Župan