Arhitektura računala 2

Ishodi učenja

 1. Razlikovati uloge glavnih komponenata računala uključujući procesor, memoriju, sabirnice i ulazno-izlazne uređaje
 2. predvidjeti aktivnost na memorijskoj sabirnici jednostavnog procesora kao posljedicu izvođenja kratkih odsječaka strojnog kôda
 3. pokazati implementaciju jednostavnih instrukcija na razini logičkih vrata
 4. rekonstruirati načela oblikovanja instrukcijskih arhitektura RISC i x86
 5. riješiti manje programske zadatke dopunjavajući C asemblerom
 6. rekonstruirati organizaciju superskalarnih procesora s dinamičkim raspoređivanjem
 7. pokazati korake pri generaciji fizičke adrese u prisutnosti priručne i virtualne memorije
 8. objasniti implementaciju grubo zrnatog paralelizma na višejezgrenim i višeprocesorskim računalima

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 2. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 3. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 4. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 5. Gomila. stog. naredbeni segmenti
 6. Priručne memorije (preslikavanje. veličina bloka. pristupi zamjene i upisa podataka)
 7. Priručne memorije (preslikavanje. veličina bloka. pristupi zamjene i upisa podataka)
 8. Međuispit
 9. protočno izvršavanje
 10. uvod u instrukcijski paralelizam
 11. Superskalarna arhitektura
 12. Virtualna memorija (stranična tablica. TLB)
 13. Višeprocesorski sustavi s diljeljenom memorijom; višejezgreni procesori, Uvod u SIMD. MIMD i Flynnova taksonomija, Višejezgreni i mnogojezgreni sustavi
 14. Dijeljeni višeprocesoriski sustavi. memorijska koherencija, Vektorski procesori i grafički procesori, Sklopovska podrška za višedretvenost
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), S. RIbarić. Građa računala, Arhitektura i organizacija računarskih sustava,
(.), D. A. Patterson J. L. Hennessy. Computer Organization Design,

Izvedba

ID 183428
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe