Arhitektura računala 2

Ishodi učenja

 1. Razlikovati uloge glavnih komponenata računala uključujući procesor, memoriju, sabirnice i ulazno-izlazne uređaje
 2. predvidjeti aktivnost na memorijskoj sabirnici jednostavnog procesora kao posljedicu izvođenja kratkih odsječaka strojnog kôda
 3. pokazati implementaciju jednostavnih instrukcija na razini logičkih vrata
 4. rekonstruirati načela oblikovanja instrukcijskih arhitektura RISC i x86
 5. riješiti manje programske zadatke dopunjavajući C asemblerom
 6. rekonstruirati organizaciju superskalarnih procesora s dinamičkim raspoređivanjem
 7. pokazati korake pri generaciji fizičke adrese u prisutnosti priručne i virtualne memorije
 8. objasniti implementaciju grubo zrnatog paralelizma na višejezgrenim i višeprocesorskim računalima

Oblici nastave

Predavanja

Predmet predviđa tri sata predavanja tjedno.

Laboratorij

Predmet predviđa tri laboratorijske vježbe. http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/ar2/

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 15 % 40 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Ispit: Usmeni 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba).
 2. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba).
 3. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba).
 4. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba).
 5. Gomila. stog. naredbeni segmenti.
 6. Priručne memorije (preslikavanje. veličina bloka. pristupi zamjene i upisa podataka).
 7. Priručne memorije (preslikavanje. veličina bloka. pristupi zamjene i upisa podataka).
 8. Međuispit.
 9. protočno izvršavanje.
 10. uvod u instrukcijski paralelizam.
 11. Superskalarna arhitektura.
 12. Virtualna memorija (stranična tablica. TLB).
 13. Višeprocesorski sustavi s diljeljenom memorijom. višejezgreni procesori. Uvod u SIMD. MIMD i Flynnova taksonomija. Višejezgreni i mnogojezgreni sustavi.
 14. Dijeljeni višeprocesoriski sustavi. memorijska koherencija. Vektorski procesori i grafički procesori. Sklopovska podrška za višedretvenost.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Obradba informacija (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Obavezni predmet smjera (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), S. RIbarić. Građa računala, Arhitektura i organizacija računarskih sustava,
(.), D. A. Patterson J. L. Hennessy. Computer Organization Design,

Izvedba

ID 183428
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan