Obavijesti

Predavanja iz vještine Agilni razvoj digitalnih platformi s pomoću mikroservisa održavat će se srijedom od 12 do 14 u dvorani A301 uz prijenos preko Microosft Teamsa na adresi https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmZTQ4NWEtY2I5Mi00ODM3LWFmNmEtY2Y5ODU1NGJiMWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0460523-b78c-4b4a-8a10-5928b799ad45%22%2c%22Oid%22%3a%2222d520c6-5163-43e0-809c-aee1908acc0c%22%7d.

Autor: Boris Milašinović