SSPARCSS - Upute za instalaciju

 1. Važna napomena: installer radi probleme pa ćete dio instalacije morati odraditi "ručno". Nadamo se da ćemo za drugu godinu uspjeti nabaviti novi installer i srediti to. Za one kojima je postupak prekompliciran pripremili smo mali video tutorial s postupkom instalacije (8 minuta, 25 MB)
 2. Skinite sljedeću datoteku, otpakirajte je i pokrenite (ili je samo izravno pokrenite):
 3. Tijekom instalacije na svako pitanje samo odaberite "next"... I to je dio koji je ok.

Da bi koristili SSPARCSS, morate imati direktorije koje nazivamo "radnim direktorijima" (working directory). U njima ćete raditi labose ili pisati programe za vježbu. Dakle, stvorite dva direktorija (jedan za ARM i drugi za RISC-V) na nekom uobičajenom mjestu gdje držite stvari vezane za labose. Na primjer, 'Desktop/labosi/ARH' ili 'MyDocuments/ARH' i slično. Radni direktorij možete naknadno pomicati, preimenovati, kopirati, staviti na stick itd., ali nemojte u njemu mijenjati/brisati datoteke *.assembler i *.system niti ini-datoteke (koje će se naknadno stvoriti).

Da bi dovršili instalaciju, treba ručno napraviti par stvari:

 1. Pretpostavimo da ste na Desktopu stvorili direktorij ARH i u njemu dva radna direktorija ARM i RISC-V.
 2. U windowsowom start-meniju odaberite SSPARCSS i u njemu pokrenite program 'SSPARCS working directory creator'.
 3. Gumbom 'Create/Select directory' odaberite prvi radni direktorij (ARM).
 4. U drop-down listi odaberite 'Model of ARM processor'
 5. Kliknite gumb "Setup WD" na dnu prozora.
 6. Sad to treba napraviti i za drugi radni direktorij/procesor. Dakle opet pokrenite 'SSPARCS working directory creator'
 7. Gumbom 'Create/Select directory' odaberite drugi radni direktorij (RISC-V).
 8. U drop-down listi odaberite 'Model of RISC-Vprocessor'
 9. Kliknite gumb "Setup WD" na dnu prozora.

Sada su sve datoteke kreirane, ali nažalost još nisu spremne za korištenje (jer installer ne stvara dobro veze između ekstenzije datoteke i potrebne aplikacije). Zato ove veze morate napraviti sami:

 1. Otvorite u windows exploreru radni direktorij ARM. U njemu ima nekoliko datoteka.
 2. Desni-klik na 'ARM.assembler' otvara izbornik u kojem odaberite 'Open with'.
 3. Odaberite "More apps", a zatim se u proširenom prozoru skrolajte na dno liste gdje odaberite "Look for another app on this PC". Otvara se file-selektor.
 4. U file-selektoru idite u SSPARCSS-ov instalacijski direktorij  'C:\Program Files (x86)\SSPARCSS'
 5. Odaberite aplikaciju assembler.exe i zadajte da se ona uvijek koristi za otvaranje .assembler datoteka.
 6. Sad ovo ponovite za jednu *.a datoteku, primjerice za 'example_func.a' koju na jednaki način povežete na aplikaciju assembler.exe.
 7. Konačno, povežite i *.system datoteku, ali NE na asemblersku aplikaciju nego na simulator. Dakle, datoteku 'ARM.system' povežite na aplikaciju simulator.exe.

Ovime bi instalacija bila završena. SSPARCSS programe pokrećete klikom na jednu od ovih datoteka na koje ste malo prije napravili veze :)

 

 

Prijava problema sa SSPARCSS-om

Molim da za prijavu problema sa SSPARCSS-om koristite predviđeni forum na Moodleu ili da mi pošaljete mail (na službenu ferovu adresu Danko Basch)

 

Dokumentacija za SSPARCSS

Ovdje se nalaze linkovi na priručnike (ažurirane). Također su raspoloživi video-tutoriali o SSPARCSS-u (verzije od 2020.g., ali nema velikih promjena).

Priručnici: Video-tutoriali:
• SSPARCSS simulator • SSPARCSS uvod i pokretanje
• SSPARCSS asembler • SSPARCSS simulator - osnovno
  • SSPARCSS simulator - simulacija
  • SSPARCSS asembler - osnovno