Javni pristup svim sadržajima predmeta na sustavu Moodle

Predmet Arhitektura računala 1E uvelike se oslanja na platformu za e-učenje Moodle kao mjesto za redovito objavljivanje sadržaja i dodatnih aktivnosti te komunikaciju sa studentima. Stranica predmeta na Moodleu javno je dostupna ovdje.

Studente molimo da stranici pristupaju na uobičajeni način: kao ulogirani korisnici Weba FER-a (ili da se ulogiraju u gornjem desnom kutu stranice na Moodleu) jer će jedino tako moći pristupiti dijelu aktivnosti (npr. blicevima).