Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji

Opis predmeta

Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. Primjeri analize linearnih i nelinearnih, kontinuiranih i diskretnih te statičkih, kvazistatičkih i dinamičkih sustava. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. Numerički postupci, metoda konačnih elemenata, metoda momenata. Projektiranje i primjena složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća.

Studijski programi

Izvedba

ID 154709
6 ECTS