Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji

Opis predmeta

Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. Primjeri analize linearnih i nelinearnih, kontinuiranih i diskretnih te statičkih, kvazistatičkih i dinamičkih sustava. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. Numerički postupci, metoda konačnih elemenata, metoda momenata. Projektiranje i primjena složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Zijad Haznadar, Željko Štih (1997.), Elektromagnetizam I i II, Školska knjiga, Zagreb
Matthew N.O. Sadiku (2000.), Numerical Techniques in Electromagnetics, Second Edition, CRC Press

Nositelji

Akademik prof. emer. dr. sc.
Zijad Haznadar

Za studente

Izvedba

ID 154709
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik