Domaće zadaće

Detaljne upute za predaju domaćih zadaća

Zadaci za domaće zadaće

  1. Zadatak za prvu zadaću
  2. Zadatak za drugu zadaću
  3. Zadatak za treću zadaću
  4. Zadatak za četvrtu zadaću
  5. Zadatak za petu zadaću

Predane sve zadaće (isključivo u terminima unutar semestra) uvjet su za polaganje predmeta!

Uz zadatke nije potrebno predavati nikakvu dokumentaciju, ali tekst programa treba temeljito komentirati. Ispred svake funkcije treba biti napisano što funkcija radi te koje su joj ulazne i izlazne veličine. Također je potrebno označiti veće cjeline unutar funkcija i posebno komentirati ključne dijelove programa.

Raspored predavanja zadaća

Zadaće će biti bodovane po tjednima kako slijedi (prikazan je najveći mogući broj bodova koji se može dobiti):

 

Tjedan predavanja
(2019/20)

 1 

 2   3   4   5  Plan predavanja
 30.9.           Uvod; RSLAJ - LU
 07.10.            
 14.10.           LUP; 1. DZ
 21.10. 4         PNO 1
 28.10.           PNO 2; 2. DZ
 04.11. 2 4       PNO 3
 11.11.           PNO 4; 3. DZ
međuispit
 02.12. 1 2 4     GA; 4. DZ
 09.12.           APP 1
 16.12. 0 1  2 4   APP 2; 5. DZ
 06.1.           nadoknada: 15.1. 12h B1
 13.1.   0 1 2 4 PPA
 20.1.     0 1 2 SA

 

U tablici zasivljena polja označavaju tjedne u kojima se dotična vježba više ne može predati. Zadaće se unutar tjedna predaju u terminima koji su vidljivi u studentskom kalendaru. Pri tome vrijede sljedeća pravila:

  1. Termini predaje su rezervirani za određene studente i treba ih poštivati, tj. doći u dodijeljeni termin. Predaja u kasnijem terminu (makar istoga tjedna) tretira se kao predaja u idućem tjednu predaje, za manje bodova.
  2. Iznimke su opravdani izostanci uz obavezno javljanje asistentu koji će vam javiti u koji dodatni termin možete doći.
  3. U jednom terminu moguće je predati najviše dvije zadaće. Svakom studentu će na jednom terminu biti pregledana jedna zadaća, a druga tek nakon što je svim studentima pregledana jedna zadaća.