Domaće zadaće

 

Detaljne upute za predaju domaćih zadaća (2022/2023)

Zadaci za domaće zadaće

 1. Zadatak za prvu zadaću
 2. Zadatak za drugu zadaću
 3. Zadatak za treću zadaću
 4. Zadatak za četvrtu zadaću (stara inačica)
 5. Zadatak za petu zadaću (stara inačica)

Predane sve zadaće (isključivo u terminima unutar semestra) uvjet su za polaganje predmeta!

Raspored predavanja zadaća

Predaja zadaća održat će se po tjednima u tablici (prikazan je najveći mogući broj bodova koji se može dobiti).
Svaku zadaću moguće je predati samo u označenom tjednu!

Rokovi za upload pojedine zadaće na Ferko:

 1. 02.11., 12h
 2. 14.11., 12h
 3.  
 4.  
 5.  
Tjedan predavanja
(2021/22)

 1 

 2   3   4   5  Plan predavanja
(predvidivi!)
03.10.           Uvod; PPA 1
10.10.           PPA 2; LU
17.10.           LUP; 1. DZ
24.10.           PNO 1
31.10. 5         PNO 2; 2. DZ
07.11.           PNO 3
14.11.   5       PNO 4; 3. DZ
međuispit
05.12.           PNO 5; 4. DZ
12.12.     5     EA 1
19.12.           EA 2
02.01.       5   APP 1; 5. DZ
09.01.           APP 2
16.01.         5 APP 3

Zadaće se unutar tjedna predaju u terminima koji su vidljivi u studentskom kalendaru. Pri tome vrijede sljedeća pravila:

 1. Termini predaje su rezervirani za određene studente i treba ih poštivati, tj. doći u dodijeljeni termin.
 2. Iznimke su opravdani izostanci uz obavezno javljanje asistentu koji će vam javiti u koji dodatni termin možete doći.