Domaće zadaće

Detaljne upute za predaju domaćih zadaća

Zadaci za domaće zadaće

 1. Zadatak za prvu zadaću
 2. Zadatak za drugu zadaću
 3. Zadatak za treću zadaću
 4. Zadatak za četvrtu zadaću
 5. Zadatak za petu zadaću

Predane sve zadaće (isključivo u terminima unutar semestra) uvjet su za polaganje predmeta!

Uz zadatke nije potrebno predavati dokumentaciju, ali tekst programa treba temeljito komentirati. Ispred svake funkcije treba biti napisano što funkcija radi te koje su joj ulazne i izlazne veličine. Također je potrebno označiti veće cjeline unutar funkcija i posebno komentirati ključne dijelove programa.

Raspored predavanja zadaća

Predaja zadaća održat će se po tjednima u tablici (prikazan je najveći mogući broj bodova koji se može dobiti).
Svaku zadaću moguće je predati samo u označenom tjednu!

Rokovi za upload pojedine zadaće na Ferko:

 1. 19.10. 7:00h
 2. 02.11. 7:00h
 3. 30.11. 7:00h
 4. 14.12. 7:00h
 5. 11.01. 7:00h
Tjedan predavanja
(2020/21)

 1 

 2   3   4   5  Plan predavanja
28.9.           Uvod; RSLAJ - LU
05.10.           LUP; 1. DZ
12.10.           PNO 1
19.10. 5         PNO 2; 2. DZ
26.10.           PNO 3
02.11.   5       PNO 4; 3. DZ
09.11.           GA; 4. DZ
međuispit
30.11.     5     APP 1
07.12.           APP 2; 5. DZ
14.12.       5   APP 3
21.12.           PPA 1
11.1.         5 PPA 2
18.1.           SA

 

Zadaće se unutar tjedna predaju u terminima koji su vidljivi u studentskom kalendaru. Pri tome vrijede sljedeća pravila:

 1. Termini predaje su rezervirani za određene studente i treba ih poštivati, tj. doći u dodijeljeni termin.
 2. Iznimke su opravdani izostanci uz obavezno javljanje asistentu koji će vam javiti u koji dodatni termin možete doći.