Nastavni materijali

UPOZORENJE: materijali se uređuju i još nisu službeni!

 

Uvodno predavanje (2021/2022) (.pdf)

Kratki pregled najvažnijih stvari: Survival guide (2021/2022)

Zadaci s prethodnih ispita (.pdf)

Zadaci se rješavaju u sklopu predavanja. Na gornjem linku možete pronaći zadatke s prijašnjih kontrolnih zadaća i ispitnih rokova, u .pdf formatu.

Program predavanja:

1. Pogreške u postupcima analize
2. Rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi
3. Postupci nelinearnog optimiranja
3. Evolucijski algoritmi
5. Analiza prijelaznih pojava
 

Snimljena predavanja (ak. god. 2020/21)

Snimke predavanja su dostupne na ovoj listi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvvR-DsEW7FfzzNYbWsG4ydqCFQY-IZB

Nastavni materijali (u repozitoriju lijevo):

Algoritmi
Algoritam LU dekompozicije te supstitucije unaprijed i unatrag
Algoritam pronalaženja unimodalnog intervala
Algoritam zlatnog reza
Algoritam Hooke-Jeeves postupka
Algoritam trazenja u smjerovima koordinatnih osi
Algoritam simpleks postupka (Nelder - Mead)
Algoritam postupka po Boxu
Algoritam Gauss-Newton
Algoritam Levenberg-Marquardt

C++

Turbo uvod u C++ - prvi dio
Turbo uvod u C++ - drugi dio
Knjiga Bruce Eckel's "Thinking in C++" 2nd Edition (lokalno u html formatu)

MATLAB
MATLAB predavanje 1 (pdf)
MATLAB Tutorial (html) - FESB
MATLAB primjeri
Integracija C/C++/C#/Java programa s MATLAB-om

Evolucijski algoritmi
Predavanje: Uvod u genetske algoritme
Auditorne vježbe: Simulacija rada GA
Skripta Genetski algoritmi (1. dio)‚ na stranici Genetski algoritmi (stranicu održava M. Golub)
Primjer implementacije raznih stohastičkih algoritama (ECF) (Win32)
Predavanje: Simulirano kaljenje