Nastavni materijali

Uvodno predavanje (2023/2024) (.pdf)

Kratki pregled gradiva i najvažnijih stvari: Survival guide (2023/2024)

Zadaci s prethodnih ispita (.pdf)

Zadaci se rješavaju u sklopu predavanja. Na gornjem linku možete pronaći zadatke s prijašnjih kontrolnih zadaća i ispitnih rokova, u .pdf formatu.

Program predavanja:

1. Pogreške u postupcima analize
    1.1 Prikaz brojeva s pomičnom točkom
    1.2 Pogreške zaokruživanja i računanja
    1.3 Rasprostiranje pogrešaka
2. Rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi
    2.1 LU dekompozicija
    2.2 Pivotiranje i LUP dekompozicija
3. Postupci nelinearnog optimiranja
    3.1    Pronalaženje optimuma funkcije jedne varijable
    3.2    Pronalaženje optimuma funkcije više varijabli bez uporabe derivacija
    3.3    Pronalaženje optimuma uz uporabu derivacija
    3.4    Rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi
    3.5    Pronalaženje optimuma funkcije više varijabli s ograničenjima
    3.6    Pronalaženje optimuma višemodalnih funkcija
4. Evolucijski algoritmi
    4.1 Evolucijske strategije i CMA-ES
    4.2 Genetski algoritam
5. Analiza prijelaznih pojava

Snimljena predavanja (ak. god. 2020/21)

Snimke predavanja su dostupne na ovoj listi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvvR-DsEW7FfzzNYbWsG4ydqCFQY-IZB

Nastavni materijali (u repozitoriju lijevo):

Algoritmi
Algoritam LU dekompozicije te supstitucije unaprijed i unatrag
Algoritam pronalaženja unimodalnog intervala
Algoritam zlatnog reza
Algoritam Hooke-Jeeves postupka
Algoritam trazenja u smjerovima koordinatnih osi
Algoritam simpleks postupka (Nelder - Mead)
Algoritam postupka po Boxu
Algoritam Gauss-Newton
Algoritam Levenberg-Marquardt
Algoritam kvadratnog programiranja (SQP)

C++

Turbo uvod u C++ - prvi dio
Turbo uvod u C++ - drugi dio
Knjiga Bruce Eckel's "Thinking in C++" 2nd Edition (lokalno u html formatu)

MATLAB
MATLAB predavanje 1 (pdf)
MATLAB Tutorial (html) - FESB
MATLAB primjeri
Integracija C/C++/C#/Java programa s MATLAB-om

Evolucijski algoritmi
Predavanje: Evolucijska strategija i CMA-ES
Predavanje: Uvod u genetske algoritme
Auditorne vježbe: Simulacija rada GA
Skripta Genetski algoritmi (1. dio)‚ na stranici Genetski algoritmi (stranicu održava M. Golub)
Primjer implementacije raznih stohastičkih algoritama (ECF) (Win32)
Predavanje: Simulirano kaljenje