Aktivne antene

Opis predmeta

Aktivna antena kao dio RK sustava. Elektroničko ugađanje radne frekvencije, širine pojasa, dijagrama zračenja i polarizacije. Integracija elektroničkih sklopova u antenu. Elektronički upravljani fazirani nizovi, primjena u radarima i komunikacijama. Adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji i ometanja. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. Sustavi s više ulaza i više izlaza (MIMO). Male antene. Antena kao dio bežičnih senzorskih sustava i mreža. Radiofrekvencijska identifikacija (RFID).

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Zentner, E. (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb
Rappaport, T.S., Heath, R.W., Daniels, R.C., Murdock, J.N. (2014.), 60 GHz Wireless Communication Systems, Prentice Hall
Balanis, C.A. (2016.), Antenna Theory: Analysis and Design, 4th ed., John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154664
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje