Antene i propagacija

Opis predmeta

Osnovni koncepti antena i rasprostiranja EM valova. Proučavanje žičanih, površinskih i reflektorskih antena te antenskih nizova.

Opće kompetencije

Razumijevanje osnovnih značajki antena i rasprostiranja elektromagnetskih valova u slobodnom prostoru, uz površinu zemlje, u atmosferi i u prisustvu prepreka. Sposobnost samostalnog projektiranja osnovnih vrsta antena i antenskih sustava.

Ishodi učenja

 1. rezimirati analizu eletromagnetskih problema u radiofrekvencijskom dijelu spektra
 2. opisati osnovne tipove antena, njihov princip rada i primjenu
 3. rezimirati koncept bliske i daleke zone antena i antenskih nizova
 4. dizajnirati osnovne vrste antenskih nizova
 5. primijeniti koncept dijagrama zračenja u primjeni i projektiranju antena
 6. opisati i primijeniti mikrotrakaste antene

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta.

Provjere znanja

Kontinuirana provjera: - 4 kratke (10 min.) provjere na predavanjima x 2 boda =8 bodova - međuispit 3 zadatka x 10 bodova=30 bodova - završni pismeni ispit 3 zadatka x 10 bodova=30 bodova - usmeni ispit 32 boda (najmanje 16 za prolaz) na rokovima: - 4. kratke (10 min.) provjere na predavanjima x 2 boda =8 bodova - pismeni ispit 3 zadatka x 20 bodova=60 bodova - usmeni 32 boda (najmanje 16 za prolaz)

Auditorne vježbe

Rješavanje zadataka se odvija integrirano u nastavi.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se odvijaju u okviru predmeta laboratorij.

Pokusi na predavanjima

Prikladno se neki principi ilustriraju pokusima tijekom predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 8 % 0 % 8 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 32 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 32 %
Napomena / komentar

Sudjelovanje u nastavi obuhvaća kratke provjere znanja i/ili projektne zadatke do ukupno 8% udjela u bodovanju predmeta.

Tjedni plan nastave

 1. Rasprostiranje EM valova u slobodnom prostoru i na granici dvaju sredstava
 2. Rasprostiranje u blizini zemljine površine.Slabljenje u atmosferi i utjecaj ionosfere.
 3. Raspršenje, ogib, lom i savijanje elektromagnetskih valova u prisustvu prepreka.
 4. Zračenje elektromagnetske energije i Hertzov dipol. Magnetski dipol i princip dualnosti.
 5. Parametri antena: polarizacija, dijagram zračenja, impedancija zračenja, usmjerenost i dobitak, efektivna i raspršna površina.
 6. Električni dipol: kratki i poluvalni dipol, savijeni dipol i monopol.
 7. Antene u komunikacijskim sustavima: Friisova prijenosna formula. Površinske antene: Huygensov pincip i teorem ekvivalencije.
 8. Antenski nizovi: linearni i površinski.
 9. Prorezna i mikrotrakasta antena.
 10. Ljevkaste antene, reflektorske antene i leća-antene. Širokopojasne antene: bikonične, helikoidne, spiralne, log-periodične.
 11. Vođeni val i prijenosne linije: refleksija na liniji i prilagodba impedancije.
 12. Filtri i antenske skretnice.
 13. Elektronički upravljani atenuatori, zakretači faze i hibridi.
 14. Sklopovi za uobličavanje dijagrama zračenja.
 15. Mjerenje antenskih parametara.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

Ervin Zentner (2002.), Antene i radiosustavi, Graphis Zagreb
Simon R. Saunders (2007.), Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2 edition, John Wiley & Sons
Warren L. Stutzman, Gary A. Thiele (1997.), Antenna Theory and Design, 2nd ed., John Wiley & Sons

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 91829
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
35 Predavanja
10 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
54 dovoljan