Analiza informacijskih procesa

Opis predmeta

Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka. Poissonov i Bernoullijev proces. Modeliranje informacijskog toka. Mjere kakvoće usluge. Modeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. Modeliranje poziva, usluga, zahtjeva i elementarnih poslova. Informacijska analiza poslovnih procesa. Primjena genetičkog algoritma. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. Balansiranje opterećenja.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Mor Harchol-Balter (2013.), Performance Modeling and Design of Computer Systems, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 154686
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik