Analiza informacijskih procesa

Opis predmeta

Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka. Poissonov i Bernoullijev proces. Modeliranje informacijskog toka. Mjere kakvoće usluge. Modeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. Modeliranje poziva, usluga, zahtjeva i elementarnih poslova. Informacijska analiza poslovnih procesa. Primjena genetičkog algoritma. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. Balansiranje opterećenja.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Vjekoslav Sinković (1994.), Informacijske mreže, Školska knjiga, Zagreb
Raif O. Onvural (1994.), Asynchronous Transfer Mode Networks, Artech House, Boston
Leonard Kleinrock (1976.), Queueing Systems, Vol. 2: Computer Applications, John Wiley & Sons, New York

Izvedba

ID 154686
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik