Analiza informacijskih procesa

Opis predmeta

Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. Modeliranje informacijskog toka. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. Modeliranje poziva, usluga, zahtjeva i elementarnih poslova. Informacijska analiza poslovnih procesa. Primjena genetičkog algoritma. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. Balansiranje opterećenja.

Studijski programi

Izvedba

ID 154686
6 ECTS