Automatizirana ispitivanja električnih strojeva

Opis predmeta

Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. Akvizicija mjernih podataka. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. Statička i dinamička ispitivanja. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima.

Studijski programi

Izvedba

ID 154692
6 ECTS