Analiza dinamičkih scena

Opis predmeta

Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Slike razlika. Oduzimanje slike pozadine. Postupci procjene optičkog toka. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Detekcija i praćenje objekata. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Praćenje objekata temeljeno na modelima. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris, KLT). Uparivanje invarijantnih značajki (DOG, SIFT). Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike, kalibracija kamera, geometrija jednog, dvaju i više pogleda. Robusna estimacija parametara. Primjene: video nadzor, nadgledanje prometa, analiza gibanja objekata, video kompresija, navigacija, pronalaženje, raspoznavanje i praćenje prometnih znakova.

Studijski programi

Izvedba

ID 154684
6 ECTS