Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Petar Paradžik, mag. inf. et math.

    Mlađi istraživač, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski